Sökning: "Martin Wedberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Martin Wedberg.

 1. 1. Facilitating Information Sharing Concerning Dementia : Designing the interface of an online multimedia library

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Martin Wedberg; [2020]
  Nyckelord :Knowledge sharing; usability; multimedia library; mobile technology; prototyping; e-library; dementia care;

  Sammanfattning : There is a lack of technology that facilitates knowledge sharing in the medical sector. In several countries there is a shortage of medical staff with the proper education to take care of patients suffering from dementia. LÄS MER

 2. 2. Traditioner och gränsdragning. Två perspektiv på filosofi i Sverige under senare hälften av 1900-talet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Viktor Ahnfelt; [2018-07-05]
  Nyckelord :Hans Ruin; Anders Wedberg; analytical philosophy; continental philosophy; Swedish philosophy; history of philosophy; Boundary-work; credibility; historicity; philosophy of logic;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study the philosophical developments in Swedish philosophy during the latter half of the twentieth century as a tension between what can be called an analytical and a continental philosophy. To do this I analyze the works of two prominent professors of philosophy. LÄS MER

 3. 3. Datorgenererade formers påverkan på studenters memorering av abstrakta termer

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Martin Wedberg; Oscar Wiigh; [2018]
  Nyckelord :Memorering; memoreringshjälpmedel; datorgenererade former; abstrakta termer; minnesteknik; studenter;

  Sammanfattning : Att memorera abstrakta koncept och begrepp är en nödvändig del av lärandeprocessen för dagens studenter. Genom att underlätta denna process, till exempel tidsmässigt, skulle studenter kunna bli duktigare i deras studier som kräver en del memorering och således ägna mer tid åt kritiskt och abstrakt tänkande. LÄS MER