Sökning: "Martin Westerberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Martin Westerberg.

 1. 1. ALLE MAN ONBOARD? - En kvalitativ studie om introduktionsprocessen utifrån nyanställdas perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Vendela Åkerlund; Martin Westerberg; [2019-09-03]
  Nyckelord :introduktionsprocess; nyanställd; socialisaton; arbetstrivsel;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain knowledge about the introduction process, and identify which factors related to the introduction process prevent and improve job satisfaction from the perspective of blue and white collar workers. Data has been collected from eight semi structured interviews conducted with three blue collar employees and five white collar employees, all employed by the organization within the last year. LÄS MER

 2. 2. Ledarskapsstilar : Har du reflekterat över vem du är?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Frida Augustsson; Martin Westerberg; [2013]
  Nyckelord :kritiska situationer tekniken; individuellt lärande; reflektion; Leadership styles; critical incident technique; organizational learning; individual learning; reflection; Ledarskapsstilar; organisatoriskt lärande;

  Sammanfattning : I forskningen har organisatoriskt lärande uppmärksammats, men inte institutionaliserats. Det organisatoriska lärandet påverkas i stor grad av nyckelpersoner vilket ledare och mellanchefer är. Organisatoriskt lärande styrs av det individuella lärandet vilket därför har en stor betydelse i sammanhanget. LÄS MER

 3. 3. MUSKULÄR STYRKA VID MULTIPLA REPETITIONER: : SKILLNADER VID STYRKETEST I BÄNKPRESS OCH LIGGANDE BÄNKRODD MED SKIVSTÄNGER AV OLIKA DIAMETEROMFÅNG

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Martin Westerberg; [2010]
  Nyckelord :Grip strength; Fat bar; Bench press; Forearm strength training;

  Sammanfattning : Introduction: A complex interaction between muscles, tendons, bones, joints and nerves are required for optimal function of the human hand. It is known that an individual’s grip strength is vital for performance of physical demanding tasks such as strength training with free weights. LÄS MER

 4. 4. Implementation study of radar signal processing Using SIMD architectures

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Mikael Ekström; Martin Westerberg; [2006]
  Nyckelord :SIMD array architectures; Radar signal processing;

  Sammanfattning : The aim of this pro ject was to evaluate the use of SIMD array architectures in radar signal processing. This has been done by implementing one of the most demanding parts of the radar signal processing chain for airborne radar on the CSX600 architecture devel- oped by Clearspeed Technologies. LÄS MER