Sökning: "Martin Willander"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Martin Willander.

 1. 1. Spela med tid : En analys av förbindelsen mellan historiebruket och historiemedvetandet i datorspelet Shadows of Memories

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Martin Willander; [2010]
  Nyckelord :tvspel; datorspel; historiebruk; historiemedvetande; didaktik; narratologi; berättarteknik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vad och hur tv/datorspel förmedlar om historia och hur tv/datorspel kan kopplas till historiedidaktik genom att visa vad man kan lära sig av det. Med historia avser jag inte en korrekt återgivning av gångna handlingar. LÄS MER

 2. 2. Reflektion genom interaktion : En analys av förbindelsen mellan spelarens moraliska handlingar och karaktärernas utveckling i tv/datorspelet Dragon Age: Origins.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Martin Willander; [2010]
  Nyckelord :Game; moral; computer game; literatur; interactions; character’s; non-player characters; spel; etik; moral; tv datorspel; pedagogik; lära sig; interaktion; Intermedialitet; karaktärsutveckling; karaktärer; spelare; literaturvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate the function and development of non-player characters (NPC) in the TV/computer game Dragon Age: Origins. The NPCs are analysed in order to see if their development is affected by the player character’s (PC) background and interactions. LÄS MER

 3. 3. KOTOR- en narratologisk smältdegel : En analys av berättarstrukturen i datorspelet Star wars: Knights Of The Old Republic

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Martin Willander; [2008]
  Nyckelord :Ergodic literature; Computer games; Narratologi; Berättarteknik; Hyperwork; Hypertext; Spel; story; diskurs;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Fakta/Fiktion : En analys av förhållandet mellan fakta och fiktion hos Sten Bergman och Per Olof Sundman.

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Martin Willander; [2008]
  Nyckelord :Fiktion; Sten Bergman; Sundman; Fakta;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka de litterära, narratologiska elementen i ett verk som bygger på faktiska händelser och jämföra det med de faktiska element som kan återfinnas i ett skönlitterärt verk. För att svara på detta tar jag hjälp av tre underfrågor:• Vilka narratologiska grepp används? Här tar jag att ta upp och diskutera språket, författaren/berättaren och dennes roll samt hur berättandet framförs. LÄS MER