Sökning: "Martin Wramsby"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Martin Wramsby.

 1. 1. A Case Study of Save The Children’s Cross-sector Value Creation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Martin Wramsby; [2020-09-04]
  Nyckelord :Cross-sector Collaboration; Collaborative Value Creation; Shared Value; Value Frame Fusion; Save the Children Sweden;

  Sammanfattning : The expanding view of how to deal with societal issues have grown more complex than ever before which have forced, what previously was viewed as unlikely collaborators, to innovate what it means to partner in value creation in support of social progress. The private sectors partnerships with non-governmental organisations (NGOs) have previously largely been limited to philanthropy and simple trade-offs. LÄS MER

 2. 2. Konstituerandet av en maskulin respektive feminin identitet : En socialpsykologisk studie av sociala relationers betydelse för konstituerandet av en maskulin respektive feminin identitet för ungdomarna i Rädda Barnens projekt Ellen & allan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Rebecka Nilsson; Martin Wramsby; [2013]
  Nyckelord :Save the Children; Ellen allan; Masculine heterosexual hegemony; Social bonds; Shame and pride; Identity; Rädda Barnen; Ellen allan; Maskulin heterosexuell hegemoni; Sociala band; Skam och stolthet; Identitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar sin början i ett intresse av att studera ungdomars konstituerande av identitet. Vi valde att utföra vår studie i Rädda Barnens projekt Ellen & allan som arrangerar samtalsgrupper med en normkritisk agenda för ungdomar i 14-års ålder. LÄS MER