Sökning: "Martin lundstedt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Martin lundstedt.

 1. 1. Finanskriser & Transparens - En studie om korruption ur ett collective action-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jonas Hansson; Martin Lundstedt; [2018-02-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Corruption is a widespread problem in large parts of the world. Studying the phenomenon and putting forward useful propositions for decreasing corruption is therefore of immediate importance. A recent contribution to understanding corruption is viewing it as a collective action-problem. LÄS MER

 2. 2. DEBATTEN OM NF OCH DESS SANKTIONSSYSTEM – VILHELM LUNDSTEDT OCH HANS ANTAGONISTER

  Magister-uppsats, Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Martin Silander; [2006]
  Nyckelord :Nationernas förbund; Sanktioner; Sanktionssystem; Vilhelm Lundstedt; Abessinenkrisen; Rättsfilosofi;

  Sammanfattning : Under år 2008 har det som bekant inte ens varit möjligt att inom Förenta Nationernas säkerhetsråd enas om sanktioner mot regimen i Zimbabwe. Denna uppsats tar dock sikte på en debatt som utspelade sig över 70 år tidigare i samband med den så kallade Abessinienkrisen. .. LÄS MER