Sökning: "Martina Björlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martina Björlin.

  1. 1. Jobbgarantin för ungdomar : En studie kring deltagarnas upplevelse av jobbgarantin för ungdomar

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

    Författare :Martina Björlin; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER