Sökning: "Martina Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Martina Eriksson.

 1. 1. Meddelande av delbeslut i lantmäteriförrättning. En studie av delbeslut i lantmäteriförrättning i förhållande till förvaltningslagen och dess krav på rättssäkerhet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martina Eriksson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att vara eller inte vara, på kontoret

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Eriksson; Evelina Åhlén; Julia Sjöström; Martina Alexandra Ohlsson; [2020]
  Nyckelord :Social relations; social interactions; virtual workplace; dramaturgical perspective; working from home; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Att vara eller inte vara, på kontoret - En kvalitativ studie om hur de sociala interaktionerna försvåras efter en plötslig övergång till en virtuell miljö Seminariedatum: 2020-06-03 Kurs: FEKH49 Författare: Gustaf Eriksson, Martina Ohlsson, Julia Sjöström och Evelina Åhlén Handledare: Nadja Sörgärde Nyckelord: Sociala relationer, sociala interaktioner, virtuell arbetsplats, dramaturgiskt perspektiv, arbeta hemifrån Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur de sociala interaktionerna inom ett fysiskt etablerat arbetslag har försvårats i en virtuell miljö och därmed bidra till nuvarande forskning. Teoretiskt perspektiv: Tidigare forskning om sociala relationer och interaktioner, både på en fysiskt samt virtuell arbetsplats, ligger till grund för denna studie. LÄS MER

 3. 3. På tal om bilden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna; Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Martina Eriksson; [2020]
  Nyckelord :bilder; gymnasiet; metaspråk; retorik; svenskämnet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att fördjupa förståelsen för hur ett retoriskt perspektiv på bilden eventuellt kan främja gymnasielärares arbete i svenskämnet. Uppsatsen grundade sig i en upplevd avsaknad av en vetenskaplig grund att förankra till bilden i svenskämnet. LÄS MER

 4. 4. Pokémon GO, underhållning eller arbete? : En studie om upplevelser och värdeproducerande aktiviteter i spel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Martina Fredriksson; Hanna Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Mobile games; Labour; Digital labour; Autoethnography; Interviews; Mobilspel; digital underhållning; lek; arbete; labour; intervjuer; autoetnografi;

  Sammanfattning : This paper investigates players experience of the augmented reality game Pokémon Go in relation to value producing activities. The game uses geographical places to encourage people to walk around in the real world. The goal of the game is to find and catch all 700 different types of pokémon. LÄS MER

 5. 5. Meddelande av delbeslut i lantmäteriförrättning. En studie av delbeslut i lantmäteriförrättning i förhållande till förvaltningslagen och dess krav på rättssäkerhet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martina Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER