Sökning: "Martina Hagström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Martina Hagström.

 1. 1. Tonåringars upplevelse av att ha drabbats av cancer : en analys av bloggar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för sjuksköterskeutbildning; Högskolan Väst/Avd för sjuksköterskeutbildning

  Författare :Martina Bjärne; Tova Hagström; [2012]
  Nyckelord :alienation; blog; cancer; experience; teenager; blogg; cancer; tonåring; upplevelse; utanförskap;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe teenagers' experience of being diagnosed with cancer. A cancer diagnosis very dramaticaly changes the lives of a teenager and its relatives. Cancer is a loaded word that most people associate with death and the teenager and its relatives generally react with despair and anxiety towards. LÄS MER

 2. 2. Den gröna tråden : En studie om hur två svenska företag resonerar kring inköp, marknadsföring och försäljning av ekologiska textilier

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Martina Hagström; [2010]
  Nyckelord :Ekologisk bomull; ekologisk textil; hållbar utveckling; miljömärkningar;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att undersöka och jämföra hur två svenska företag som säljer ekologisk textil resonerar kring inköp, marknadsföring och försäljning av dessa textilier. Frågeställningarna berör efterfrågan, hur företagen kan garantera att miljömärkningar och certifieringar efterföljs samt hur företagens storlek påverkar möjligheter till marknadsföring och försäljning av ekologisk textil. LÄS MER