Sökning: "Martina Jensen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Martina Jensen.

 1. 1. Bubblande kolsyra och bottenlös dimma : - att leva med bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Martina Blomqvist; Sarah Jensen; [2013]
  Nyckelord :bipolär sjukdom; kvalitativ studie; livsvärld; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom där stämningsläget varierar mellan depression och mani. En procent av Sveriges befolkning har diagnosen. Kunskapen om sjukdomen är låg i förhållande till hur vanlig den är, vilket gör att personer med bipolär sjukdom ofta känner sig stigmatiserade. LÄS MER

 2. 2. Att starta en enskild förskola -potentiella möjligheter och hinder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Annika Jensen; Martina Sjölin; [2003]
  Nyckelord :enskild förskola; företagsformer; förskolehistorik;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om startandet och drivandet av en enskild förskola med de potentiella möjligheter och hinder man kan uppleva. I arbetet står även en del om den enskilda förskolans historia samt information om olika företagsformer som man kan välja att starta och driva en enskild verksamhet i. LÄS MER