Sökning: "Martina Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Martina Lindgren.

 1. 1. ATT FÖRSTÅ GEN Z ÄR ATT FÖRSTÅ FRAMTIDEN : En kvalitativ studie om hur Generation Zero ser på sitt arbetsliv och hur det kan påverka arbetsmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Jacqueline Grimm; Martina Lindgren; [2023]
  Nyckelord :Generation Zero; Studie- och yrkesvägledning; Arbetsmarknad; Självförverkligande; Yrkesidentitet; Meningsfullhet;

  Sammanfattning : Just nu sker ett generationsskifte på arbetsmarknaden där Generation Zero nu etablerar sig. Arbetstagare och arbetsgivare har svårt att nå ut till varandra, vilket resulterar i rekryteringsproblematik. Därefter har många unga börjat ifrågasätta kopplingen mellan arbete och självförverkligande. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med COVID-19 i slutenvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Caroline Zoohar; Martina Lindgren; [2022]
  Nyckelord :COVID-19; experiences; inpatient care; literature review; nurses; COVID-19; litteraturöversikt; sjuksköterskor; slutenvård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund År 2019 utbröt en pandemi vid namnet COVID-19. Den globala smittspridningen över 200 länder skapade stor inverkan på samhället och sjukvården. Sjukhusinläggningar och behov av intensivvårdsplatser ökade drastiskt. Sjuksköterskor ställdes inför ovissa arbetsförhållanden där evidens saknades. LÄS MER

 3. 3. Martina di Poggio di Giugno : Analisi del trasferimento della linguacultura svedese di Astrid Lindgren in un contesto italiano, con particolare attenzione alla gestione dei realia

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Mendes Malin; [2017]
  Nyckelord :traduttologia; Martina di Poggio di Giugno; Astrid Lindgren; letteratura per l infanzia; realia; fenomeni culturospecifici; Pippi Calzelunghe; Kalle Blomkvist il Grande Detective; Bruno Osimo; traduzione dei realia; översättningsteori; Madicken på Junibacken; Astrid Lindgren; översättning av barnlitteratur; realia; kulturspecifika fenomen; Bruno Osimo; Pippi Långstrump; Mästerdetektiven Kalle Blomkvist;

  Sammanfattning : This thesis examines the translation of culture-specific phenomena in children’s literature with a theoretical framework based on “translation studies”. In the translation of children’s literature, translators generally choose translations that brings the content closer to the target culture, creating an “acceptable” translation. LÄS MER

 4. 4. ÅH, HERREGUD! En musikalisk FÖRställning från BB till Hospice!

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Martina Pettersson Lindgren; [2016-10-14]
  Nyckelord :Scenisk gestaltning; tro; tvivel; humor; Majken Johansson; Tomas Tvivlaren; Yentl; Rent; Michail Bachtin;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas en scenisk gestaltning där begreppen tro, tvivel, acceptans och trots står i centrum. Utgångspunkten för arbetet med den sceniska gestaltningen var en personlig upplevelse, en moders död i samband med en dotters födelse. LÄS MER

 5. 5. Hur stor är kunskapen om och intresset för skog och skogsbruk? : En enkätundersökning bland högstadieelever och lärare i årskurs 9 i Västerbottens län

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Martina Lindgren; [2016]
  Nyckelord :knowledge; knowledge test; forest; forestry; Västerbotten; school; interest; Sweden; kunskap; kunskapstest; skog; skogsbruk; Västerbotten; skola; intresse; Sverige.;

  Sammanfattning : I Sverige är skogen en viktig resurs, men det råder brist på bland annat skogsmaskinförare och skogsvårdspersonal. Många organisationer arbetar för att öka intresset och kunskapen om skog och skogsbruk, vilket skulle kunna påverka ungas framtida utbildnings- och yrkesval. LÄS MER