Sökning: "Martina Liström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Martina Liström.

 1. 1. "Utan feedback känns det lite tomt, lite värdelöst att göra det man gör" : En studie om anställdas upplevelse av olika former av feedback och dess påverkan på trivseln i en platt organisation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Martina Liström; [2016]
  Nyckelord :feedback; trivsel; platt organisation; vertikal kommunikation; horisontell kommunikation;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att undersöka den aspekt av kommunikation som kallas feedback på mindre arbetsplatser där chef och medarbetare arbetar dagligen med varandra och har stor insyn i varandras arbete. Fokus ligger på upplevelsen av feedback från chef kontra kollegor, hur feedback påverkar trivsel samt vad den platta organisationsstrukturen har för betydelse för vilken feedback som förekommer. LÄS MER

 2. 2. Om man inte har Facebook så är man ingen : En studie om ungdomars onlineverklighet i förhållande till deras offlineverklighet med fokus på deltagande på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Carolina Klugman; Martina Liström; [2014]
  Nyckelord :Bekräftelse; tillhörighet; kollektiv självkänsla; sociala medier; identifikation.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka ungdomars sociala medieanvändande och hur dessa påverkar dem då de är online och offline. Det som studien fokuserar på är införlivande av tillhörighetskänslor, kollektiv självkänsla och bekräftelse via sociala medier hos informanterna. LÄS MER