Sökning: "Martina Lord"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martina Lord.

  1. 1. Kvinnornas roller i jämförelse med männen i The Lord of the Rings : med inriktning på specialversionerna av filmerna

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

    Författare :Martina Eriksson; [2009]
    Nyckelord :The Lord of The Rings; Kvinnan i film; Fantasy-film;

    Sammanfattning : Sammanfattning: The Lord of The Rings-trilogin slog världen med storm då första filmen kom ut år 2001. J.R.R Tolkiens böcker var väldigt omtyckta och framförallt omtalade men det hade aldrig funnits icke-animerade filmer på dem. LÄS MER