Sökning: "Martina Mårtensson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Martina Mårtensson.

 1. 1. Förändra eller förbättra? : Införandet av en ny modell för peer support inom psykiatri

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Martina Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :peer support; mental illness; disability; user-led organizations; psychiatry; Social Sciences;

  Sammanfattning : 2016-2018, a national user-led organization within the psychiatric field in Sweden established a partnership-based model regarding the implementation and management of peer support within psychiatric health care units. This study was based on a user-led organization and a psychiatric health care organization about to initiate such a partnership. LÄS MER

 2. 2. "Men vi kvinnor, vi har ju det här duktig flicka-syndromet, herregud om vi kunde släppa det" : En kvalitativ studie om upplevelser av stressförebyggande arbete och görandet av kön

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hanna Mårtensson; Martina Kröger; [2020]
  Nyckelord :social work; social worker; illness; work related stress; work load; gender; women dominated; feminised; social services; doing gender; socialt arbete; socialsekreterare; handläggare; enhetschefer; ohälsa; arbetsrelaterad stress; arbetsbelastning; genus; kön; kvinnodominerat; socialtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att förstå hur enhetschefer, socialsekreterare och handläggare upplever att organisationen arbetar förebyggande i förhållande till arbetsrelaterad ohälsa orsakad av stress samt hur kön görs i relation till detta. I det inledande kapitlet lyfts att stressrelaterade besvär har ökat de senaste åren, framförallt bland kvinnor, samt att studier visar att ohälsa och stress är tätt sammankopplade. LÄS MER

 3. 3. "Helt plötsligt sitter världen på våra gator och vi kan se hur det ser ut" - En kvalitativ studie av socialarbetares upplevelser av arbetet med EU-migranter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Martina Tonjac; Ida Mårtensson; [2015]
  Nyckelord :experiences; social workers; EU-migrants; challenge; non-profit organization; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the experiences regarding the work with EU-migrants among social workers in the nonprofit sector, whom comes in contact with the phenomenon. Furthermore, we wanted to highlight the work challenges in relation to EU-migrants, but also in relation to cooperation with other affiliates. LÄS MER

 4. 4. "The big 5" - en möjlig väg mot uppdraget om likvärdig bedömning?

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Elina Hamberg; Martina Mårtensson; [2014]
  Nyckelord :bedömning; förmåga; grundskola; likvärdig; lgr11; lärare; the big 5;

  Sammanfattning : ”The big 5” – en möjlig väg mot uppdraget om likvärdig bedömning är en empirisk studie som utgår från en forskningsbaserad grund där likvärdighet ur ett bedömningsperspektiv står i centrum. Studien fokuseras på ”The big 5” och de fem förmågor som konceptet innefattar. LÄS MER

 5. 5. Psykopatiska drag hos barn och ungdomar

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Martina Gavelli; Martina Mårtensson; [2013]
  Nyckelord :psykopatiska drag; barn; ungdomar; psykopati; riskbedömning;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie handlar om definitioner av psykopatiska drag hos barn och ungdomar. Denna studie ämnar redovisa hur psykopatiska drag kan yttra sig, om de är knutna till arv eller miljö samt huruvida dessa personlighetsdrag hos barn och ungdomar är tillfälliga eller bestående. LÄS MER