Sökning: "Martina Mijatovic"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Martina Mijatovic.

 1. 1. Revisor vs Redovisningskonsult : en studie om banktjäsntemänns syn på revisor och redovisninskonsult avgörande faktor vid kreditbedömning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Martina Mijatovic; Sarah Svensson; [2013]
  Nyckelord :audit; business manager; accounting consultant; volantary audit; mandatory audit; credit; bank; Revision; redovisningskonsult; frivillig revision; kreditbedömning; bank;

  Sammanfattning : Mycket har förändrats de senaste åren inom revisionsbranschen. Revisionsplikten har avskaffats för små- och medelstora företag, vilket lett till stora omställningar. Revisorerna är nu inte obligatoriska för dessa företag, vilket öppnar upp marknaden för redovisningskonsulter. Redovisningskonsulternas roll har blivit allt mer omfattande. LÄS MER

 2. 2. Revisor VS Redovisningskonsult : en studie av banktjänstemäns syn på revisorer och redovisningkonsulter avgörande faktor vid kreditbedömning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Martina Mijatovic; Sarah Svensson; [2013]
  Nyckelord :audit; business manager; accounting consultant; volantary audit; mandatory audit; credit; bank; revision; redovisningskonsult; frivillig revision; kreditbedömning; bank;

  Sammanfattning : Mycket har förändrats de senaste åren inom revisionsbranschen. Revisionsplikten har avskaffats för små- och medelstora företag, vilket lett till stora omställningar. Revisorerna är nu inte obligatoriska för dessa företag, vilket öppnar upp marknaden för redovisningskonsulter. Redovisningskonsulternas roll har blivit allt mer omfattande. LÄS MER