Sökning: "Martina Nilsson Viinikka"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Martina Nilsson Viinikka.

 1. 1. Hur formas karriärutveckling? - En studie om hur ensamstående föräldrar till barn med särskilda behov balanserar familjeliv och arbetsliv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Ingela Cederholm; Martina Nilsson Viinikka; [2014]
  Nyckelord :karriärutveckling; ensamstående; social klass; särskilda behov; Samhällsstöd; familjeliv; arbetsliv;

  Sammanfattning : Det finns en problematik för ensamstående föräldrar att på ett tillfredställande sätt balansera arbetsliv och familjeliv, än mer problematisk blir situationen om barnet eller barnen har särskilda behov. Studiens syfte är att belysa, analysera och skapa en förståelse för hur karriärutvecklingen formas för ensamstående föräldrar till barn med särskilda behov. LÄS MER

 2. 2. Hur formas karriärutveckling? - En studie om hur ensamstående föräldrar till barn med särskilda behov balanserar familjeliv och arbetsliv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Ingela Cederholm; Martina Nilsson Viinikka; [2014]
  Nyckelord :familjeliv; arbetsliv; karriärutveckling; ensamstående; särskilda behov; social klass; samhällsstöd;

  Sammanfattning : Det finns en problematik för ensamstående föräldrar att på ett tillfredställande sätt balansera arbetsliv och familjeliv, än mer problematisk blir situationen om barnet eller barnen har särskilda behov. Studiens syfte är att belysa, analysera och skapa en förståelse för hur karriärutvecklingen formas för ensamstående föräldrar till barn med särskilda behov. LÄS MER