Sökning: "Martina Rasch"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Martina Rasch.

 1. 1. En Raschanalys för att jämföra två svenska översättningar av en enkät som mäter hälsorelaterad livskvalitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Martina Kielén; Emma Wallentinsson; [2016]
  Nyckelord :Rasch analysis; item response theory; SF-36; RAND-36;

  Sammanfattning : During the 1980’s the non-profit organisation RAND Corporation conducted the two-year Medical Outcomes Study with the goal of creating a comprehensive medical questionnaire. The resulting 116-item questionnaire measures health related quality of life (HRQoL) topics such as physical, mental and general health. LÄS MER

 2. 2. Fantastik på biblioteket : en studie om hur de svenska folkbiblioteken förhållit sig till tre genrer från brytpunkten mellan 1970- och 1980-talet och fram till idag

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Martina Rasch; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER