Sökning: "Martina Rask"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Martina Rask.

 1. 1. Patientens upplevelse av att leva med diabetes typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Ella Nenzén; Martina Rask; [2017]
  Nyckelord :Diabetes type 2; experience; patient; lifestyle changes; literature review; Diabetes typ 2; upplevelse; patient; livsstilsförändringar; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den globala förekomsten av diabetes ökar och kommer vara den sjunde ledande dödsorsaken år 2030. Det finns olika typer av diabetes där diabetes typ 1 och diabetes typ 2 är diabetessjukdomens två huvudformer. LÄS MER

 2. 2. ”Ungefär när man bygger något” : En studie om lärare och elevers inställning till teknikämnet i skolan

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Martina Rask; Louise Pilmalm; [2006]
  Nyckelord :Lokal arbetsplan; styrdokument; teknik; tidiga åren; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka lärare och elevers inställning till teknikämnet i skolan och om lärarna når ut med sin undervisning till sina elever. För att ta reda på detta genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer och 78 enkäter. LÄS MER