Sökning: "Martina Skowronska"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Martina Skowronska.

 1. 1. Stiliga herrar : Stilanalyser av Hjalmar Söderbergs "Doktor Glas" och Bengt Ohlssons "Gregorius"

  L2-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik; Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

  Författare :Christina Melander; Martina Skowronska; [2006]
  Nyckelord :Stilanalyser; stil; Hjalmar Söderberg; Bengt Ohlsson; Peter Cassirer; Doktor Glas; Gregorius; Pälsen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Khemiriskans knasiga kreativitet : en kartläggning av Jonas Hassen Khemiris artificiella språk i boken Montecore - en unik tiger

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

  Författare :Martina Skowronska; [2006]
  Nyckelord :Jonas Hassen Khemiri; Montecore - en unik tiger; Språksociologi; Språkinlärning; Improvisation; Ordsemantik; Hermeneutik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Expediternas actio : En studie om tio expediters kroppsspråk i två saluhallar i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

  Författare :Martina Skowronska; [2005]
  Nyckelord :Rhetoric; Retorik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER