Sökning: "Martina Sundqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Martina Sundqvist.

 1. 1. A Study Comparing R&D Clusters in India

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Martina Sundqvist; Natsinet Selemun; [2018]
  Nyckelord :R D; Economic Geography; International Business; Innovation; Cluster; Emerging Markets;

  Sammanfattning : Observed trends in R&D expenditures reveal that the quantity and geographical distribution of such investments has changed over the years. Multinational Enterprises (MNEs) are increasingly spending money on R&D investments, as they must continuously upgrade their processes, products and services for establishing long-term success in today’s increasingly competitive landscape. LÄS MER

 2. 2. Extern revisions roll vid kreditbedömning : en studie om revisionspliktens avskaffande

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Susanna Backman; Erika Dellmark; Martina Sundqvist; [2016]
  Nyckelord :avskaffad revisionsplikt; frivillig revision; kreditgivare; revisor; kreditbedömning; mindre aktiebolag; agentteori; revisionsteori;

  Sammanfattning : År 2010 trädde lagen i kraft angående avskaffad revisionsplikt för mindre aktiebolag. Det innebar att cirka 30% av Sveriges dåvarande aktiebolag förblev revisionsskyldiga. LÄS MER