Sökning: "Martina Tedenbring"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martina Tedenbring.

  1. 1. Uppsökande flickor och undvikande pojkar? : Studie- och yrkesvägledares upplevelser av vägledning av pojkar i grundskolan.

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

    Författare :Katarina Brundin; Martina Tedenbring; [2013]
    Nyckelord :career guidance counselling; career guidance counselor; school; boys; stereotypes; masculinity; studie- och yrkesvägledning; studie- och yrkesvägledare; grundskolan; pojkar; stereotyper; maskulinitet;

    Sammanfattning : Studie-och yrkesvägledning är något som enligt skollagen alla elever utom förskolebarnska erbjudas för att kunna göra väl underbyggda framtidsval. Skolans vägledningska även vara frivillig, vilket innebär att det ofta är elevernas eget ansvaratt söka upp vägledaren för att få prata om sina tankar och funderingar. LÄS MER