Sökning: "Martina Vallin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Martina Vallin.

 1. 1. Learning environment in Thailand : A case study regarding teaching methods and motivation in a Thai school.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Stina Åkesson; Martina Vallin; [2013]
  Nyckelord :teaching methods; motivation; Thailand; education; learning environment; undervisningsmetoder; motivation; Thailand; undervisning; undervisningsmiljö;

  Sammanfattning : The aim of our case study is to illustrate what teaching methods the teachers in an elementary school in southern Thailand use and if they motivate the students and in that case, how they do it. In the background we briefly report about Thailand, their school system and their development. LÄS MER

 2. 2. Genetiska ultraljudsmarkörer : Hur bör information till blivande föräldrar i samband med rutinultraljudet hanteras?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Martina Vallin; [2012]
  Nyckelord :Screening; genetic soft markers; ultrasound; information; profession;

  Sammanfattning : Objective: The purpose of the study is to explore and illustrate how ultrasound midwives and medical specialist in obstetrics and gynecology believe the information given to parents about the genetic soft markers should be handled.Design: A quantitative questionnaire study with cross-sectional design. LÄS MER