Sökning: "Martina lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Martina lindberg.

 1. 1. Implementering av SoL 5 kap. 10 § : En kvalitativ studie av anhörigstöd i två kommuner med olika organisationsform

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Victoria Lindberg; Martina Wikström; [2011]
  Nyckelord :amendment; relative; support; municipality; implementation; organizational form.; lagändring; anhörig; stöd; kommun; implementering; organisationsform.;

  Sammanfattning : Den 1 juli år 2009 trädde en lagändring i kraft i SoL 5 kap. 10 § som innebär ett förtydligande i att Socialnämnden ska erbjuda stöd eller hjälp för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en person som har funktionshinder. LÄS MER

 2. 2. Motivation vid motion : vilka faktorer kan påverka?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Martina Lindberg; [2008]
  Nyckelord :Physical activities; intrinsic motivation; extrinsic motivation; exercise; self-determination; Fysisk aktivitet; inre motivation; yttre motivation; motion; självbestämmande;

  Sammanfattning : Alla människor behöver aktivera sig fysiskt och motionera på ett eller annat sätt. Men för att kunna motionera krävs det att motivation finns. Forskning har visat att motivation går att dela in i framförallt två former, det är inre motivation och yttre motivation. Den senare formen finns i fyra olika grader. LÄS MER

 3. 3. Näringsidkarens ansvar - för finansiell rådgivning till konsumenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Martina Jarlsdotter; Johan Lindberg; Daniel Ljunggren; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Efter en sammanfattning av rättsläget angående näringsidkarens skyldigheter vid finansiell rådgivning till konsumenter har vi kunnat konstatera att god rådgivningssed är det som ytterst skall tillämpas. För att komma fram till innebörden av god rådgivningssed har vi tittat på olika moment som enligt oss bör ingå i begreppet. LÄS MER

 4. 4. Den nya värderingen av goodwill

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Dzenana Kljako; Martina Lindberg; [2005]
  Nyckelord :Business and economics; Ekonomi; goodwill;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2005 trädde IASB: s redovisningsstandarder i kraft. Dessa standarder skall tillämpas av alla svenska börsnoterade koncerner. En stor förändring, i förhållande till svensk redovisningspraxis, som dessa regler förde med sig var värderingen och redovisningen av goodwill. LÄS MER

 5. 5. INTERNKOMMUNIKATION - verktyg för förändringsarbete i nätverksorganisationer. En studie av NOSAM

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Martina Hajkova; Mattias Lindberg; Nader Kiswani; [2005]
  Nyckelord :internkommunkation; nätverk; ledarskap; nosam; Development cooperation; Utvecklingssamarbete; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppkomsten av NOSAM har sin grund i att dagens moderna samhällsutveckling mer eller mindre tvingar regioner att samarbeta för att stärka sin attraktionskraft gentemot omvärlden. Helt enkelt en ökad konkurrens. LÄS MER