Sökning: "Martinsson"

Visar resultat 1 - 5 av 551 uppsatser innehållade ordet Martinsson.

 1. 1. Escape Room Generator

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Erik Brink; Jonathan Hedén; Love Lindholm Lyckaro; Carl Manngård; Oscar Orava Kilberg; Lukas Martinsson; [2021-09-14]
  Nyckelord :escape rooms; generator; enjoyability; game design; accessibility; replayability;

  Sammanfattning : Escape rooms are real-life games where groups of players usually find themselvestrapped in a room and must escape before time runs out. To achieve this, puzzles ofvarious types must be solved, mainly through deductive reasoning or by discoveryof hidden clues. LÄS MER

 2. 2. Measuring innovation project performance - a holistic study of current practices and implications in Swedish large-sized companies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emma Martinsson; Madeleine Hammarstrand; [2021-07-08]
  Nyckelord :Innovation project performance measurement; Innovation metrics; Innovation projects; Measuring innovation; Innovation measurement challenges;

  Sammanfattning : The field of innovation has gained increased attention in later years. As an enhancement forgrowth, innovation is of high importance for companies to pursue in order to stay competitive. LÄS MER

 3. 3. ESG-betyg, en faktor som påverkat handelsvolymen i svenska börsnoterade bolags aktier under Covid-19?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Liljevall; Malvina Martinsson; [2021-06-30]
  Nyckelord :ESG; handelsvolym; corporate sustainability; Covid-19;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida ESG-betyg har haft en effekt på handelsvolymen inom svenska bolags aktier, under Covid-19. En växande betydelse för miljömässiga och sociala aspekter har lett till att företag och investerare i större utsträckning förespråkar ett hållbart förhållningssätt. LÄS MER

 4. 4. Från hantverk till attraktion - En kvalitativ studie om hur hantverkschoklad skapar värde för chokladkonsumenter.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Martinsson; Sofie Larsen; [2021-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ESG rating, a booster of stock performance during the Covid-19 pandemic in Sweden?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Lovis Björkil; Malvina Martinsson; [2021-02-26]
  Nyckelord :ESG; Sustainability; Stock Return; Panel Data; OMXSPI;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze if ESG rating of sustainability have an influence on the stock return of Swedish firms during the Covid-19 pandemic. The aim is to contribute to the research field by conducting a study on the Swedish market, where sustainability aspects are known to be of great influence. LÄS MER