Sökning: "Marvel Cinematic Universe"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Marvel Cinematic Universe.

 1. 1. ”Were you able to wear undergarments?” - En kvalitativ studie av intervjuer med kvinnliga och manliga skådespelare inom Marvel Cinematic Universe

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emmy Ottosson; Thea Eklöf; Matilda Westermark; [2022-02-24]
  Nyckelord :Kön; kulturjournalistik; intervju; konversationsanalys; ojämlikhet; Marvel Cinematic Universe; populärkultur; videointervju; Gender; entertainment journalism; interview; conversation analysis; inequality; actors; Marvel Cinematic Universe; pop culture; video interview;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The purpose of this study is to explore whether female and male actors get treated differently by entertainment journalists during press junket interviews and to see when and how gender is defined and created during an interview. To do this, we looked at different indicators such as eyeline, body language, subject of the questions, the length and substance of answers, the number of questions directed at each person, interruptions and turn taking. LÄS MER

 2. 2. The Perception of Marvel Cinematic Universe’s Female Characters Within its Fandom on Reddit : A Netnographic and Content Analysis Approach

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Monika Kostadinova; [2022]
  Nyckelord :Marvel fans; Marvel movies; Reddit; gender representation; Marvel characters; characters perception; Marvel female characters;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to understand the way the fan community of Marvel Cinematic Universe (MCU) perceives Marvel’s female characters. This study was focused on Marvel’s fandom on Reddit, which is a social media platform hosting millions of users. The research was conducted by using two methods – netnography and content analysis. LÄS MER

 3. 3. Spindelmannen och moralen : De känslomässiga och moraliska aspekterna hos Spindelmannen och hans antagonister - och hur de kan påverka läsaren

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Jacob Wollentz; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På grund av Marvels Cinematic Universe (MCU) har serietidningskaraktärers popularitet förnyats och blivit en blomstrande industri. Superhjältekläder och andra kringprodukter blev lukrativa affärer. Populära serietidningar filmatiserades för TV, bio och streamingtjänster där målgruppen främst var barn och unga. LÄS MER

 4. 4. Success at the box office in the age of streaming services : An examination of how streaming services have impacted the dynamics of successful movies in the cinema

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Jesper Johansson; [2020]
  Nyckelord :films; box office; streaming services; the long tail; uncertainty;

  Sammanfattning : Netflix and other streaming services have grown immensely since they started offering online streaming. In this paper I present a correlation matrix using ticket sales at the domestic box office and the number of Netflix subscribers. LÄS MER

 5. 5. Avenging the Anthropocene : Green philosophy of heroes and villains in the motion picture tetralogy The Avengers and its applicability in the Swedish EFL-classroom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Jens Vang; [2019]
  Nyckelord :Ecocriticism; anthropocentrism; biocentrism; ecology; environmentalism; film; EFL; upper secondary school; Avengers; Marvel Cinematic Universe;

  Sammanfattning : This essay investigates the ecological values present in antagonists and protagonists in the narrative revolving the Avengers of the Marvel Cinematic Universe. The analysis concludes that biocentric ideals primarily are embodied by the main antagonist of the film series, whereas the protagonists mainly represent anthropocentric perspectives. LÄS MER