Sökning: "Marwa Obeid"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marwa Obeid.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av smärtskattning med smärtskattningsverktyg vid vård av patienter i livets slutskede : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Victoria Arell; Marwa Obeid; [2018]
  Nyckelord :Smärtskattning; Smärtskattningsverktyg; Livets slutskede; Sjuksköterskans erfarenhet;

  Sammanfattning : Smärtskattning med smärtskattningsverktyg under sista levnadsveckan är en rekommenderad och högprioriterad indikator av Socialstyrelsen för en god palliativ vård i livets slutskede. Indikatorn registreras i Svenska palliativregistret där statistiken visar att patienter inte smärtskattas tillräckligt i livets slutskede, vilket kan leda till bristande smärtlindring och minskat välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. En liten gnista i mörkret : Föräldrarnas upplevelser när deras barn vårdas palliativt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Bouchra Itani; Marwa Obeid; [2015]
  Nyckelord :föräldrars upplevelser; pediatrik; palliativ vård; barn; stöd;

  Sammanfattning : Palliativ vård innebär att sjukdomen inte går att botas längre. Den syftar till att lindra lidandet samt främja livskvaliteten. Föräldrar är barnets närmaste närstående därför har de en viktig roll i den palliativa vården och har ett stort ansvar för den sjuke. LÄS MER