Sökning: "Marwan Salman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marwan Salman.

 1. 1. SYSTEM ANALYSIS OF HIGH CAPACITY TRANSPORTS - Impact Assessment in the Terminal Network of DHL Freight Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :David Lindqvist; Marwan Salman; [2019-07-02]
  Nyckelord :HCT; LHV; Transportation; System Analysis; Sustainability; Road Freight; Transport Management; DHL;

  Sammanfattning : Msc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Internationella fusioner : En studie om de svenska storbankernas globala fusioner

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Marko Stanojkovic; Marwan Salman; [2014]
  Nyckelord :Acquisitions; Mergers; M A; Banking industry; SEB; Handelsbanken; Nordea; Swedbank; International growth; Förvärv; Sammanslagningar; M A; Banksektor; SEB; Handelsbanken; Nordea; Swedbank; Internationell tillväxt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det blir allt vanligare att banker vänder sig till förvärv och sammanslagningar för en internationell tillväxt. Då banker inte enbart agerar som en finansiell intermediär samtidigt som globaliseringen skapar allt större bolag ställs högre krav på banker, där dessa utvecklas mot att vara universella med bl.a. LÄS MER