Sökning: "Marx"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet Marx.

 1. 1. L’ALIENATION DANS LA SOCIETE SELON HOUELLEBECQ ET CAMUS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Malena Skanne; [2019-04-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study wants to examine the presence of alienation in the principal characters in the novel La Carte et le territoire (2010) by Michel Houellebecq. The characters are considered as different by people surrounding them, they are solitairy and strangers in society. LÄS MER

 2. 2. L’ALIENATION DANS LA SOCIETE SELON HOUELLEBECQ ET CAMUS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Malena Skanne; [2019-04-09]
  Nyckelord :franska; Houellebecq; aliénation; Camus; l’Étranger; La Carte et le Territoire; littérature; Rousseau; Hegel; Marx; la théorie de l’absurde; Jaeggi; philosophie; Peters; résonance;

  Sammanfattning : This study wants to examine the presence of alienation in the principal characters in the novel La Carte et le territoire (2010) by Michel Houellebecq. The characters are considered as different by people surrounding them, they are solitairy and strangers in society. LÄS MER

 3. 3. Att använda marxism? Marx i den introducerande sociologilitteraturen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Simon Frohlund; [2019]
  Nyckelord :Marx; Marxism; Sociologi; Kurslitteratur; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien granskar de kontrasterande bilder av Karl Marx teorier och marxismen som ges av sociologiutbildningar på svenska universitet. Genom intervjuer med undervisande sociologer och en litteraturstudie över den vanligaste introduktionslitteraturen visar jag några centrala skiljelinjer inom sociologin. LÄS MER

 4. 4. Kommersialiserad ångest : En intervjustudie om influenceryrkets alienationsproblem och motstrategier

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Alice Junman; [2019]
  Nyckelord :influencers; arbetsliv; alienation; intrycksstyrning; frilans;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för en ny typ av arbete; att vara influencer, vilket innebär att arbeta med sociala medier för att på något sätt påverka den publik man byggt upp. Huvudsakligt fokus ligger på att förstå vilka eventuella problem influencers upplever inom sitt arbete, vilket besvaras genom två frågeställningar: Hur upplever influencers balansen mellan privatliv och yrkesliv? Och Vilka metoder använder de för att hantera eventuella konflikter mellan de två? Datan bygger på semistrukturerade intervjuer med fem influencers. LÄS MER

 5. 5. Må oddsen alltid vara er gynnsamma! : En klassanalys från Panems Hungerspel till skolans värdegrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :David Renklint; [2019]
  Nyckelord :Hungerspelen; klass; analys; Marx; närläsning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera Suzanne Collins skönlitterära Hungerspelen-trilogi och finna uttryck för klass, som sedan ska kopplas till gymnasieskolans värdegrund. Detta för att ge legitimitet åt att tala om klass i klassrummet och arbeta med värdegrunden utifrån ett skönlitterärt verk. LÄS MER