Sökning: "Marxism"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet Marxism.

 1. 1. Vår vän och kamrat

  Master-uppsats,

  Författare :Ivar Morgan; [2019-10-03]
  Nyckelord :1968; Mao; Stalin; Marxism-Leninism; Authoritarian leaders; Communism; Revolution; Submission; Utopia; Sweden; Time;

  Sammanfattning : This study deals with the Swedish Marxist-Leninists view on time and authoritarian leaders, in particular, Josef Stalin and Mao Tse-tung 1968-1972. In order to do that this study survey three different categories; criticism of the western society, utopia and the authoritarian leaders. LÄS MER

 2. 2. Att använda marxism? Marx i den introducerande sociologilitteraturen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Simon Frohlund; [2019]
  Nyckelord :Marx; Marxism; Sociologi; Kurslitteratur; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien granskar de kontrasterande bilder av Karl Marx teorier och marxismen som ges av sociologiutbildningar på svenska universitet. Genom intervjuer med undervisande sociologer och en litteraturstudie över den vanligaste introduktionslitteraturen visar jag några centrala skiljelinjer inom sociologin. LÄS MER

 3. 3. Critical thinking produces lasting knowledge : A litterateur study on why critical thinking is necessary for student’s development, Illustrated through the high school subject religion and science in religion studies

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Nicole Annis; [2019]
  Nyckelord :Critical thinking; Religion and science; Lgr11; Education; Pedagogy; John Dewey; Pragmatism; Marxism; Natalism; Hannah Arendt; Paulo Freire;

  Sammanfattning : This essay will present a discussion about why critical thinking is crucial for student’s long-term development with the subject religion and science in high school religion as an example of how this can be fulfilled. Three different theories will be applied in this essay in order to form a comprehensive discussion. LÄS MER

 4. 4. World Automatic (((((The Really Real Project)))))

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Jonna Mayer; [2019]
  Nyckelord :work; post-work; creativity; automation; commodification; de-commodification; marxism; UBI; universal basic income; communism; posthumanism; fiction; artefacts; future; history; ai; artificial intelligence; graphic design; design; self-design; CRISPR-cas9; unemployment; capitalism; postcapitalism; anthropocene;

  Sammanfattning : In a prospective post-work society, a select group of citizens participate in a cross-temporal project. As we follow along their journeys, questions arise. LÄS MER

 5. 5. A Journey Greater Than You Think, Unknown in Its Details, But More Loving Than Nostalgia : -An Analysis of F. Scott Fitzgerald’s The Great Gatsby

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anja Skogberg Lundin; [2019]
  Nyckelord :Fitzgerald; Gatsby; Identity; Ideology; Culture; Society; American society; Jazz Age; 1920s; Public; Private; Class;

  Sammanfattning : Abstract This essay is an analysis of F. Scott Fitzgerald’s The Great Gatsby and it explores how identity and ideology always exist in a context of time. The American 1920s society was influenced by theories brought by Marxism, Albert Einstein and Freud. LÄS MER