Sökning: "Marxism"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade ordet Marxism.

 1. 1. Skyltdockor : konsumtionskritik, alienation och reifiering i Karin Boyes debutroman Astarte.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Måns Mannström; [2021]
  Nyckelord :Karin Boye; konsumtionskritik; Astarte; Brecht; Lukács; Adorno; reifiering; alienation; modernism; modernitet; marxism; skyltdockor; jazz; Svedjedal; Domellöf; Björk; Frazer; Haux; Edlund.;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker konsumtionskritiken i Karin Boyes debutroman Astarte från 1931. Romanen gestaltar det framväxande konsumtionssamhället i Stockholm i början av 1900-talet. Genom olika tidsmarkörer som film från Hollywood och jazz kontextualiseras berättelsen i sin tid. LÄS MER

 2. 2. Heidegger och Lukács : Förtingligandets problem i Vara och tid och Historia och klassmedvetande

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Philip Nelsén Nestlander; [2021]
  Nyckelord :Heidegger; Lukács; Kosík; förtingligande; reifikation;

  Sammanfattning : The main objective of this essay is to construct a conceptual background to the problem of reification [Verdinglichung] in the works of Martin Heidegger and Georg Lukács, Being and time and History and Class Consciousness. This problem is approached through four main chapters – the method of phenomenology and marxism, the critique of the sciences, the concept of wholeness or totality, and the possibility of a phenomenological marxism. LÄS MER

 3. 3. Which side are you on? : Kvalitativ idéanalys av Vänsterpartiets valmanifest genom tiderna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Johannes O'Rourke Drevfjäll; [2021]
  Nyckelord :Socialism; Marxism; Feminism; Andrew Heywood; Vänsterpartiet; SSV; Neomarxism;

  Sammanfattning : This essay compares two party programmes with each other, both of the programmes are from the Swedish party Vänsterpartiet. The first program was written in 1917 and the second is the latest form 2018. LÄS MER

 4. 4. Divergent; a Society Divided : An analysis of the factions, their similarities with class from a Marxist perspective and classism

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Hanna Svensson; [2021]
  Nyckelord :Veronica Roth; Divergent; dystopia; Marxism; class; classism; Veronica Roth; Divergent; dystopi; Marxism; klass; klassism;

  Sammanfattning : The background to this essay is that I wanted to analyze the factions in Veronica Roth´s novel Divergent and class from a Marxist perspective. I used a Marxist perspective on social class to find details that matched or looked similar to the novel and did an analysis and comparison between them. LÄS MER

 5. 5. Capitalism, Animal's Eyes, and the Environment : An essay about the environmental effects of industrial capitalism in Indra Sinha’s Animal’s People

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Viktor Lindström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay explores the correlation between industrial capitalism and environmental damage in Indra Sinha’s Animal’s People. The thesis argues that the grave pollution of land, water, and people in the novel stems from capitalistic exploitation of biophysical resources. LÄS MER