Sökning: "Mary Bergvall"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mary Bergvall.

 1. 1. "Egyptens plåga och resandes olycka" : En komparativ studie av Linnéapostlarna Fredric Hasselquist och Peter Forsskåls reseskildringar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Carl Waldmann Bergvall; [2019]
  Nyckelord :Natural history; travel journals; orientalism; Carl Linnaeus; Naturalhistoria; reseskildringar; orientalism; Fredric Hasselquist; Peter Forsskål; Carl von Linné;

  Sammanfattning : In the 1700’s, natural history played an essential part in constructing the western view of the east and its inhabitants. Based on this assumtion, the primary aim of this study has been to examine how two of Carl Linaeus’ apostles (Petrus Forsskål and Fredric Hasselquist) wrote about their specific cultural encounters while travelling. LÄS MER

 2. 2. Språkbruket i gymnasieskolans matematikböcker : Hinder och möjligheter för en gynnsam utveckling av ett matematiskt tänkande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Anna Sellgren Gauffin; [2019]
  Nyckelord :Ämnesspråk i matematik; läroboksanalys; koherens; kohesion; makrostrukturer;

  Sammanfattning : Many students start upper secondary school with a lack of basic knowledge in mathematics from pri-mary school. The aim of this study is to investigate, analyse, illustrate and compare verbal language use in the introduction parts in two mathematics textbooks for upper secondary school to find out how comprehensible the texts are for readers with limited previous knowledge in mathematics. LÄS MER

 3. 3. Corporate Social Responsiblility- To What Extent?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Bergvall; Mary-Sienbo Tam; [2006]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Stakeholders; Corporate Reputation; Pharmaceutical Industry; Case Study; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : In order to investigate the perceived Corporate Social Responsibility (CSR) concept and to indentify what expectations the key stakeholders have on the Pharmaceutical Industry both secondary and primary data has been used. CSR can be perceived as a corporate reputation enhancing tool, however it can also put pressure on corporations to behave as good corporate citizen responsible for thier stakeholders. LÄS MER