Sökning: "Mary David"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Mary David.

 1. 1. Text utan kontext : en granskning av kyrkobeskrivningar utifrån forskning om antijudiska motiv i svenska kyrkobyggnader

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Malin Norrby; [2020]
  Nyckelord :Interreligious Studies; Church History; Jewish-Christian relations; medieval iconography; othering; antisemitism; antijudaism; heritagisation; musealisation; Church of Sweden; Judensau; Ecclesia and Synagoga; Cain; medieval legends; Interreligiösa studier; Kyrkohistoria; Judisk-kristna relationer; medeltida bildtradition; antisemitism; antijudaism; andrefiering; kulturarvsprocessen; musealisering; Svenska kyrkan; Judesuggan; Ecclesia och Synagoga; Kain; medeltida legender;

  Sammanfattning : This study has a threefold aim:  to make a theological contextualisation of four medieval anti-Jewish motifs in Christian iconography represented in churches in Sweden and to study how these motifs has been described and contextualised in guidebooks and other material written for the interested public from post-war to recent years. The study also explores the role of heritagisation and musealisation of the church buildings in relation to how the motifs are described in the material. LÄS MER

 2. 2. Att dokumentera förgänglighet för all framtid : En komparativ studie av påverkan på det efemära konstverket vid dokumentering och arkivering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Konstvetenskap

  Författare :Isabella Siegel; [2020]
  Nyckelord :ephemeral art; documentation; institutional theory of art; institutional critique; conceptual art; performativity; Zoe Leonard; Felix Gonzalez-Torres; Mary O’Neill;

  Sammanfattning : This study investigates effects on the ephemeral artwork and its ephemeral quality when documented and archived. To define the ephemeral artform a definition presented by Mary O’Neill in her thesis Ephemeral Art: Mourning and Loss (2007) is used, and two ephemeral artworks are studied: Zoe Leonards Strange Fruit (for David) (1992-1997) and Felix Gonzalez-Torres ”Untitled” (Portrait of Ross in L. LÄS MER

 3. 3. Cleaning Away the Bad Stuff : A Comparative Analysis of the Use of Cleaning for Getting Rid of Monstrosity in Dead Until Dark and Shakespeare's Landlord

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Jenny Lindmark; [2017]
  Nyckelord :Monstrosity; cleaning; teratology. Kristeva; Douglas; Skal;

  Sammanfattning : Abstract   This essay is analysing the presence of cleaning and grooming in the novels Shakespeare’s Landlord and Dead Until Dark, both by Charlaine Harris. Against the backdrop of teratology, the essay demonstrates how cleaning and grooming are means for the female protagonists Lily and Sookie to get rid of their inner and outer monstrosities. LÄS MER

 4. 4. Grundskola i Trollbäcken

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Olle Söderström; [2017]
  Nyckelord :trollbäcken; grundskola; skola; mary; david; medd; pedagogik;

  Sammanfattning : Till kandidatexamensprojektet 2016 var uppgiften att rita en grundskola för ca 700 elever på en given tomt i området Trollbäcken i Tyresö. Tomten var placerad i den norra änden av Fornuddsparken vars södra ände slutar i Drevviken. LÄS MER

 5. 5. What is the Wonder? An ethnography of 'rewilding' at the iSimangaliso Wetland Park, KwaZulu-Natal, South Africa

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elizabeth Cornelia Aardenburg; [2017]
  Nyckelord :land reform; conservation; indigenous people; traditional authority; cultural theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : ‘Rewilding’, or the return of degraded lands to a state of ‘wilderness’, is a bold attempt to resolve the world’s ecological challenges. It however does not address the division between nature and society, which lies at the core of the issues. LÄS MER