Sökning: "Mary Pierre"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Mary Pierre.

 1. 1. Forbrugerens paradoks : modekonsumtion i et samfund præget af bæredygtighedens ideologi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Caroline Nordholt; Sigrid Duekilde; [2019]
  Nyckelord :Sociale medier; Instagram; Konsumtion; Mode; Bæredygtighed; Moralsk økonomi; Identitet; Distinktionsteori; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Dette studier undersøger modekonsumtion ud fra et bæredygtighedsperspektiv gennem at udforske forbrugeradfærd. Grundlaget for undersøgelsen er kvalitative interviews med ti respondenter, som alle er hyppige brugere af Instagram. Fokus i studiet er på Instagrambrug, tøjkonsumtion og bæredygtighed i forhold til overforbrug. LÄS MER

 2. 2. Kvinnans roll i organisationer : En kvalitativ studie om kvinnans roll i ideella organisationer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Gloria Luyirika Karaara; [2017]
  Nyckelord :organisation; kvinnans roll; lärande; makt; tillhörighet; gemenskap; mångfald; kultur; struktur; ledare; kapital;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilket syfte kvinnan haft vid anslutning till en organisation samt kvinnans roll i dagens organisationer. Det organisatoriska fältet som respondenterna tillhör är ideella organisationer. LÄS MER

 3. 3. Plastblommor, torra blad och crazy plant ladies: En etnologisk studie av krukväxters funktion i subjektspositionering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Sandra Neergaard-Petersen; [2016]
  Nyckelord :klass; krukväxter; symboliskt kapital; respektabilitet; subjektspositioner class; houseplants; symbolic capital; respectability; subject positions; History and Archaeology; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This paper examines how our relationship with potted plants from a class perspective can reflect different subject positions. The aim is that through interviews with houseplant owners show the function of the plant in the owners´ subject positioning. The material consists of transcribed interviews with six informants in their home. LÄS MER

 4. 4. Känslor, Narration och Hegemoni Olika perspektiv på diskussionen om Marija Gimbutas´teorier

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helena Larsson; [2015-11-09]
  Nyckelord :narration; hegemoni; känslor; Marija Gimbutas;

  Sammanfattning : Argumenten i debatten om Marija Gimbutas och hennes forskning har löpt i ungefär samma banor de senaste 20-30 åren och jag har försökt utvinna ny kunskap ur materialet, som omfattat arkeologiska verk, artiklar, recensioner och debattinlägg på webbsidor, genom att pröva nya infallsvinklar på ämnet. Jag fascinerades av just upprepningarna av argument och deras uttrycksformer. LÄS MER