Sökning: "Mary Shelley frankenstein"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Mary Shelley frankenstein.

 1. 1. The Nameless Monster in Mary Shelley’s Frankenstein : An Analysis of The Unnameable Monster’s Monstrosity

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Ginger Radonjic Strid; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Från Shelley till Asimov : Medvetandets filosofis utveckling i science fiction

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Daniel Johansson; [2019]
  Nyckelord :medvetandets filosofi; kropp och medvetande problemet; mary shelley; frankenstein; isaac asimov; i robot; the complete robot; the bicentennial man; 200-årsmannen; science fiction; sci-fi;

  Sammanfattning : Uppsatsen beskriver utveckling av medvetandets filosofi i science fiction mellan 1800-talet och mitten av 1900-talet. För analysen används Mary Shelleys Frankenstein och Isaac Asimovs the Bicentennial Man. Utvecklingen i science fiction går parallellt med utveckling inom filosofin. LÄS MER

 3. 3. A feminist reading of Mary Shelley's Frankenstein

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Mikael Hillerström; [2019]
  Nyckelord :Mary Shelley; Frankenstein; feminist reading; gender roles;

  Sammanfattning : This essay is a feminist analysis of Mary Shelley’s Frankenstein; or, The Modern Prometheus (1818) that shows how Shelley criticizes society through presenting feminist viewpoints. I argue that Shelley critiques traditional gender roles by punishing characters subscribing to them. Most of the characters conform to traditional gender stereotypes. LÄS MER

 4. 4. Mary Shelley’s Frankenstein and the Dangers of Medical Science

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Linda Haapala; [2018]
  Nyckelord :Mary Shelley; Frankenstein; Medical Science;

  Sammanfattning : Mary Shelley’s Frankenstein has frequently been interpreted as a cautionary tale of the dangers of medical science and its ambitions. However, by comparing the different narratives in the novel the essay will show that the intention of the novel is quite different. LÄS MER

 5. 5. "Of unhallowed arts" : Ett undersökande av de själsliga konsekvenserna av sanningssökande och skapande i Mary Shelleys Frankenstein

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Moa Marken; [2018]
  Nyckelord :Frankenstein; Mary Shelley; Julia Kristeva; Sigmund Freud; psykoanalys; abjektion; Roland Barthes; skapande; romantiken;

  Sammanfattning : .... LÄS MER