Sökning: "Mary Shelley"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Mary Shelley.

 1. 1. ”Den moderne Prometeus”  : En analys av ondska i Mary Shelleys Frankenstein

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Helena Möllerström; [2020]
  Nyckelord :Frankenstein; Evil; Theories of evil; Claudia Card; Arne Johan Vetlesen; Frankenstein; Ondska; Teorier om ondska; Claudia Card; Arne Johan Vetlesen;

  Sammanfattning : The aim with this paper is to study the different portrayals of evil as seen in Mary Shelley ́s Frankenstein. The analysis of the material is supported by two theories of evil, to further establish an objective aspect to the main subjective interpretation of the content. LÄS MER

 2. 2. "Why Did I Live"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Tora Åsling; [2020]
  Nyckelord :Mary Shelley; Meredith Ann Pierce; Humanism; Posthumanism; Anthropocentrism; Speciesism; Artificial Life; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This thesis studies how Mary Shelley and Meredith Ann Pierce criticise Western patriarchal societies through the depiction of the creation of artificial life. The thesis discusses how Shelley and Pierce’s critique consequently includes a critique of Humanism, since the school of thought had a pivotal role in the formation of the civilizational model of these Western societies. LÄS MER

 3. 3. The Nameless Monster in Mary Shelley’s Frankenstein : An Analysis of The Unnameable Monster’s Monstrosity

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Ginger Radonjic Strid; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Från Shelley till Asimov : Medvetandets filosofis utveckling i science fiction

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Daniel Johansson; [2019]
  Nyckelord :medvetandets filosofi; kropp och medvetande problemet; mary shelley; frankenstein; isaac asimov; i robot; the complete robot; the bicentennial man; 200-årsmannen; science fiction; sci-fi;

  Sammanfattning : Uppsatsen beskriver utveckling av medvetandets filosofi i science fiction mellan 1800-talet och mitten av 1900-talet. För analysen används Mary Shelleys Frankenstein och Isaac Asimovs the Bicentennial Man. Utvecklingen i science fiction går parallellt med utveckling inom filosofin. LÄS MER

 5. 5. A feminist reading of Mary Shelley's Frankenstein

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Mikael Hillerström; [2019]
  Nyckelord :Mary Shelley; Frankenstein; feminist reading; gender roles;

  Sammanfattning : This essay is a feminist analysis of Mary Shelley’s Frankenstein; or, The Modern Prometheus (1818) that shows how Shelley criticizes society through presenting feminist viewpoints. I argue that Shelley critiques traditional gender roles by punishing characters subscribing to them. Most of the characters conform to traditional gender stereotypes. LÄS MER