Sökning: "Maryam Ghahremani"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maryam Ghahremani.

  1. 1. Statlig finansiering av nyföretagande - ur ett jämställdhetsperspektiv

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Per Lagerstedt; Caroline Olofsson; Erika Grünberger; Maryam Ghahremani; [2005]
    Nyckelord :ALMI; NUTEK; nyföretagande; jämställdhet; tillväxt; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Vi vill ta reda på hur fördelningen ser ut mellan män och kvinnor som söker lån hos ALMI i samband med nyföretagande samt om det finns skillnader mellan de som får avslag och de som blir beviljade lån. Metod: Undersökningen kombinerar tillväxtteori och optimal resursallokering samt bygger på kvantitativ analys med både kvantitativa och kvalitativa variabler. LÄS MER