Sökning: "Maryam Moghaddam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maryam Moghaddam.

  1. 1. Söderorts Institut För Andra Visioner eller "Men det är ju kul att det händer nåt i alla fall" : ett kandidatexamensarbete om visuella tecken på och erfarenheten av privatiseringar av staden, med fokus på Hökarängen, Hagsätra och Högdalen.

    Kandidat-uppsats, Konstfack/Grafisk Design & Illustration

    Författare :Maryam Fanni Moghaddam; [2013]
    Nyckelord :Hökarängen; Hagsätra; Högdalen; Stockholmshem; bostadsbolag; Söderort; Söderortsvisionen; Vision 2030; Stockholm stad; stadsförnyelse; neon; neonskyltar;

    Sammanfattning : .... LÄS MER