Sökning: "Maryam Nilsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Maryam Nilsson.

 1. 1. Hederskultur

  Kandidat-uppsats, Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Maryam Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Familj; äktenskap; sexualliv; våld; hot; ära; skam och skuld;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor är en kränkning av de universella mänskliga rättigheterna som baseras på alla människors lika värde och rättigheter. Flera internationella konventioner har antagits som ger staten skyldighet att skydda kvinnor, oavsett om våldet mot kvinnor sker i den privata eller offentliga sfären. LÄS MER

 2. 2. Hederskultur : Hedetr

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm

  Författare :Nilsson Maryam; [2019]
  Nyckelord :Heder;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Marknadsföringsstrategisk paradox

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Söderlund; Stefan Nilsson; Dmitrijs Dimante; Maryam Asgarian; [2006]
  Nyckelord :marknadsföring; internet; CDON; Adlibris; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Genom vår analys av våra intervjuer och användning av teorier har vi kommit fram till de tendenser som finns hos företagens medieval och dess effekter på försäljningen. Vi har kommit fram till att våra fallföretag har stark tilltro till TV-reklamens räckvidd och förmåga att kunna skapa uppmärksamhet. LÄS MER