Sökning: "Masculinity sports"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Masculinity sports.

 1. 1. Jag gillar att han är så överlägsen... precis som jag! : En kvalitativ genusstudie av Kamratpostens reportageserie "KP fixar"

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Johanna Sandgren; Pontus Larsson; [2019]
  Nyckelord :Kamratposten; KP; KP fixar; journalism; media; sex; gender; masculinity; femininity; children; boys; girls; critical discourse analysis; identity; sports; animals;

  Sammanfattning : The purpose of our study was to examine the representation of girls and boys in journalism directed towards children between 8 and 14 years old. The study was conducted upon 15 articles from the Swedish children’s magazine Kamratposten. We examined how the gender systems reproduce and/or change through Kamratposten’s series “KP fixar”. LÄS MER

 2. 2. "Vi ska fucking regera" - En multimodal kritisk diskursanalys av Paradise Hotel säsongerna 2010 & 2018

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Arvid Olofsson; Elias Westring; [2019]
  Nyckelord :Femininitet; Maskulinitet; Genus; Stereotyper; Mediekategorier; Paradise Hotel;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine if we can identify any differences how the reality show Paradise hotel highlights gender in the seasons 2010 and 2018. This is achieved through the participant’s interactions and the producer’s role in this representation. LÄS MER

 3. 3. Vi måste göra någonting åt det : En kvalitativ studie av Svenska skolidrottsförbundets jämställdhets- & inkluderingsarbete

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Ellen Wickberg Månsson; Josefin Julin; [2018]
  Nyckelord :jämställdhet; inkludering; organisation; idrott;

  Sammanfattning : This essay came into existence as a result of a collaboration between us, two students in gender studies working on our bachelor thesis, and an employee at Svenska skolidrottsförbundet. The paper explores diversity and gender equality work within this organization, and the main focus is how people holding leading positions within the organization express their view on equality and diversity work. LÄS MER

 4. 4. "Du ser inte ut som en hockeytjej!?" : En kvalitativ intervjustudie om kvinnliga ishockeyspelare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Hilda Ivarsson Hamberg; [2018]
  Nyckelord :Gender; Sexuality; Female ice hockey player; Femininity; Masculinity;

  Sammanfattning : Background: Historically, female sports have been something strange and different from men's sports, and it has mainly been physical team sports that were considered most inappropriate for women to participate in because of its masculinized effects. Ice hockey is such a team sport that is described as tough and hard with much close contact, and it is still very male dominated today. LÄS MER

 5. 5. ”Det är ju inte utseendet som avgör mina prestationer” : En kvalitativ studie om elitidrottande kvinnors kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Annie Nilsson; Marlene Andersson; [2018]
  Nyckelord :Body perception; elite sportswomen; social comparison; gender; generalized others; Kroppsuppfattning; elitidrottande kvinnor; sociala jämförelser; genus; generaliserade andre;

  Sammanfattning : Stereotypa bilder och ideal om vad som är manligt och kvinnligt syns idag tydligt i samhället även inom idrottssammanhang. Idrott har historiskt sett utmanat roller för vad som är manligt respektive kvinnligt. För kvinnor har utövandet av idrott inte alltid varit en självklarhet. LÄS MER