Sökning: "Maskininlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 554 uppsatser innehållade ordet Maskininlärning.

 1. 1. Sentimentanalys av svenskt aktieforum för att förutspå aktierörelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Michel Sebastian Ouadria; Ann-Stephanie Ciobanu; [2020]
  Nyckelord :Sentiment analysis; Stock market; Machine Learning; Support Vector Machine; Naive Bayes; Extreme Gradient Boosting; Sentimentanalys; Aktiemarknad; Maskininlärning; Stödvektormaskin; Naive Bayes; Extreme Gradient Boosting;

  Sammanfattning : Förevarande studie undersöker möjligheten att förutsäga aktierörelse på en dagligbasis med sentimentanalys av inlägg från ett svenskt aktieforum. Sentimentanalys används för att finna subjektivitet i form av känslor (sentiment) ur text. LÄS MER

 2. 2. Applying machine learning to detect structural faults in microscopic images of inserts

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Emil Fröjd; [2020]
  Nyckelord :bildanalys; maskininlärning; cnn;

  Sammanfattning : Today the quality control of inserts at Sandvik is done manually by looking at their crosssections through a microscope. The purpose of this project was to automate the quality control of inserts by exploring machine Learning technique to automatically detect structural faults in microscopic images of the insert. LÄS MER

 3. 3. Machine Learning Based Intraday Calibration of End of Day Implied Volatility Surfaces

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Christopher Herron; André Zachrisson; [2020]
  Nyckelord :Applied Mathematics; Machine Learning; Statistics; Gaussian Process; Neural Network; Options; Volatility; Implied Volatility Surface; Black Scholes; Tillämpad matematik; Maskininlärning; Statistik; Gaussisk Process; Neurala Nätverk; Optioner; Volatilitet; Implicit Volatilitetsyta; Black Scholes;

  Sammanfattning : The implied volatility surface plays an important role for Front office and Risk Management functions at Nasdaq and other financial institutions which require mark-to-market of derivative books intraday in order to properly value their instruments and measure risk in trading activities. Based on the aforementioned business needs, being able to calibrate an end of day implied volatility surface based on new market information is a sought after trait. LÄS MER

 4. 4. Prediction of Dose Probability Distributions Using Mixture Density Networks

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Viktor Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Applied mathematics; machine learning; deep learning; mixture density network; dose planning; Tillämpad matematik; maskininlärning; djupinlärning; mixturdensitetsnätverk; dosplannerning;

  Sammanfattning : In recent years, machine learning has become utilized in external radiation therapy treatment planning. This involves automatic generation of treatment plans based on CT-scans and other spatial information such as the location of tumors and organs. LÄS MER

 5. 5. Tillämpning av maskininlärning med Azure kognitivtjänst QnA-Maker : Applied machine learning with Azure cognitive service QnA-Maker

  M1-uppsats,

  Författare :Sebastian Jäger; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER