Sökning: "Maskininlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 988 uppsatser innehållade ordet Maskininlärning.

 1. 1. AI-doktorn - en analys av immaterialrättsliga skyddsmöjligheter för medicintekniska innovationer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Clara von Corswant; [2021-08-11]
  Nyckelord :Immaterialrätt; AI; Upphovsrätt; Patenträtt;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen analyseras och diskuteras immaterialrättsliga skyddsmöjligheter för AI-baserade innovationer som används inom hälso- och sjukvården. Specifikt behandlar uppsatsen ett forskningsprojekt som i uppsatsen benämns som ”AI-doktorn”, vilket analyseras utifrån både ett patent- och ett upphovsrättsligt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Data mining inom tillverkningsindustrin : En fallstudie om möjligheten att förutspå kvalitetsutfall i produktionslinjer

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lisa Janson; Minna Mathisson; [2021]
  Nyckelord :Data mining; maskininlärning; kvalitetskontroll; industriproduktion; logistisk regression; k-nearest neighbor; support vector machine;

  Sammanfattning : I detta arbete har en fallstudie utförts på Volvo Group i Köping. I takt med ¨övergången till industri 4.0, ökar möjligheterna att använda maskininlärning som ett verktyg i analysen av industriell data och vidareutvecklingen av industriproduktionen. LÄS MER

 3. 3. Property Valuation by Machine Learning and Hedonic Pricing Models : A Case study on Swedish Residential Property

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Kanha Teang; Yiran Lu; [2021]
  Nyckelord :Real estate valuation; Machine learning; Hedonic Pricing Models; Random Forest; Stockholm; Fastighetsvärderingar; Maskininlärning; hedoniska prissättningsmodeller; Random Forest; Stockholm;

  Sammanfattning : Property valuation is a critical concept for a variety of applications in the real estate market such as transactions, taxes, investments, and mortgages. However, there is little consistency in which method is the best for estimating the property value. LÄS MER

 4. 4. Text Classification of Human Resources-related Data with Machine Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Christine Rosquist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Text classification has been an important application and research subject since the origin of digital documents. Today, as more and more data are stored in the form of electronic documents, the text classification approach is even more vital. LÄS MER

 5. 5. Enhancing Simulated Sonar Images With CycleGAN for Deep Learning in Autonomous Underwater Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Aron Norén; [2021]
  Nyckelord :Deep Learning; Machine Learning; Sonar; Simulation; GAN; cycleGAN; YOLO-v4; Data Sparsity; Uncertainty Estimations; Djupinlärning; maskininlärning; sonar; simulering; GAN; cycleGAN; YOLO-v4; gles data; osäkerhetsanalys;

  Sammanfattning : This thesis addresses the issues of data sparsity in the sonar domain. A data pipeline is set up to generate and enhance sonar data. The possibilities and limitations of using cycleGAN as a tool to enhance simulated sonar images for the purpose of training neural networks for detection and classification is studied. LÄS MER