Sökning: "Maskinsäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Maskinsäkerhet.

 1. 1. Tillståndskontroll av maskiners säkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Torbjörn Enberg; [2020]
  Nyckelord :Machine safety; validation; documentation; Maskinsäkerhet; validering; dokumentation;

  Sammanfattning : Provning och validering av säkerhetsfunktioner sker regelmässigt när en maskin tas i drift. Provning och validering sker i mindre omfattning senare i en maskins livscykel. Dokumentationen av sådan provning är även den mindre i omfattning senare i livscykeln. LÄS MER

 2. 2. Säkerhets- och kostnadsjämförelse för maskinskydd kring balningslinje : En jämförelse av förreglingsbrytare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Henrik Viksten; [2019]
  Nyckelord :EN ISO 13849-1:2016; Machine safety; Guard lock; SiSteMa; Performance Level; EN ISO 13849-1:2016; Maskinsäkerhet; Förreglingsbrytare; SiSteMa; Performance Level;

  Sammanfattning : Många arbetsrelaterade olyckor sker av att säkerhet kring att LOTO-principen är undermålig och att maskiners rörliga delar är lätt att komma åt. Vid konstruktion av en maskin är det viktigt att ta hänsyn till maskinens farliga upphov. LÄS MER

 3. 3. Maskinsäker tillämpning : En likhetsgranskning mellan två säkerhetslösningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Daniel Landell; [2017]
  Nyckelord :Performance level; DC; Kategori; MTTFd; PFHd; SRP CS;

  Sammanfattning : Företag med en produktportfölj inriktad mot maskinsäkerhet har ett stort behov av att kunna visa upp produkterna i en integrerad helhetslösning. Men det ställer då också krav på att kunna vägleda och utbilda kunderna inom området maskinsäkerhet. LÄS MER

 4. 4. Förstudieutredning till rationalisering av lyfthjälpmedelsframtagning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Emil Lindgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På Volvo GTO i Umeå används dagligen ett stort antal lyfthjälpmedel i produktionen. Lyfthjälpmedlen förenklar lyft av stora och tunga detaljer så att produktionen håller ett bra tempo utan att personalens hälsa sätts ur spel. Tillverkningen sker i företagets egen verkstad där personal med lång erfarenhet producerar lyftarna. LÄS MER

 5. 5. En studie om maskinsäkerhet kring en kompaktor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Mathilda Sjöström; [2017]
  Nyckelord :Maskinsäkerhet; skyddsfunktion; 13849-1;

  Sammanfattning : CE-märkningen har sitt ursprung från andra världskriget. Sedan dess har det varit en viktig del att förena och rationalisera samarbetet mellan de europeiska länderna. CE-märkningen kräver att tillverkare eller importörer följer EU-krav för säkerhet, miljö och konsumentskydd. LÄS MER