Sökning: "Maskinteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 1758 uppsatser innehållade ordet Maskinteknik.

 1. 1. Skolans om lärande organisation : En studie   av PRIO och dess effekter i ett hållbart utvecklingsarbete

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Cecilia Lööf-Mahler; [2019]
  Nyckelord :Learning organization; PRIO; quality development; improvement in education; implementation; leadership; school; Lärande organisation; PRIO; kvalitetsutveckling; kvalitetsledning; utvecklingsarbete; skolutveckling; implementering; ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utveckla mer kunskap kring skolan som lärande organisation. Detta gjordes genom en kvalitativ fallstudie där förbättringsprogrammet PRIO och dess effekter på utvecklingsarbetet i Landskrona stads skolor studerades. LÄS MER

 2. 2. Framtidens monteringssystem för produkter med inbyggd intelligens

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Michelle Svensson; [2019]
  Nyckelord :Taktad monteringslinje; linjebalansering; materialförsörjning;

  Sammanfattning : Detta arbete har gjorts i samband med ett företag som säljer sina produkter på en global nivå. Företaget och dess produkter kommer inte att namnges i detta arbete på grund av sekretesskäl. LÄS MER

 3. 3. EB-PBF additive manufacturing of Alloy 718 : Effect of shot peening on surface characteristics and high temperature corrosion performance

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Venkataramanan Mohandass; [2019]
  Nyckelord :Alloy 718; additive manufacturing; electron beam-powder bed fusion; surface engineering; shot peening; high temperature corrosion;

  Sammanfattning : There is an upsurge of research interest on Alloy 718 additively manufactured (AM) by electron beam powder bed fusion (EB-PBF) technique in aero and land-based gas turbine engines. However, the surface quality of the manufactured components has always been a major challenge. LÄS MER

 4. 4. Led till Vasaskeppets nya stöttning

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Annelie Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett examensarbete som utförts på uppdrag av Camatec Industriteknik, som en avslutning på högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik på Karlstads universitet.Vasaskeppet är ett regalskepp från 1627 som idag står uppställt på kölblock tillsammans med vissa sidostöd. LÄS MER

 5. 5. Provrigg för kontroll vid CE-märkning av lyftverktyg : Produktutveckling av provrigg för CE-märkning av lyftverktyg

  M1-uppsats,

  Författare :Carl Åberg; [2019]
  Nyckelord :Provrigg; Lyftverktyg; CE-märkning; Produktutveckling;

  Sammanfattning : This report treats a bachelor thesis in mechanical engineering at Karlstads university and comprises 22.5 hp. This thesis revolves around the product development process and each phase in the project is based on theories and methods that have been central to the educational program. LÄS MER