Sökning: "Maskinteknik"

Visar resultat 11 - 15 av 1857 uppsatser innehållade ordet Maskinteknik.

 1. 11. Utveckling av hjälpmedel till palleteringsprocess

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Toygarhan Kocaarik; Jonas Norberg; [2020]
  Nyckelord :ergonomi produktutveckling maskinteknik;

  Sammanfattning : This thesis is aimed at improving a palletizing process. At present, the packaged cartons are loaded on pallets by hand and with a forklift as lifting aid. The process include several dangers for the operators, such as bad ergonomics and safety hazards. LÄS MER

 2. 12. Hur påverkar icke-värdeskapande aktiviteter genomloppstiden : En fallstudie på KraftPowercon

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Anton Rosén; Isak Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Lean production; value-mapping-stream; non-value adding activities; efficiency; facility planning; Lean Production; värdeflödesanalys; icke-värdeskapande aktiviteter; effektivisering; anläggningsplanering;

  Sammanfattning : Studien genomförs i form av en fallstudie, på företaget KraftPowercon. I dagens industrier är det viktigt att alltid sträva efter att effektivisera, en kortare genomloppstid leder till ökad konkurrenskraft och flexibilitet i snabba ändringar i efterfrågan och kundkrav. LÄS MER

 3. 13. Jämförelse av smörjmedel från olika tillverkare genom undersökning av kritiska parametrar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Anton Nyberg; Dennis Svensson; [2020]
  Nyckelord :Smörjmedel; initial fettfyllning; eftersmörjningsmängd; lagerlivslängd; jämförelse smörjmedel.;

  Sammanfattning : Nästan alla maskiner och fordon behöver smörjning i någon form. Cellulosatorkar tillverkade av Andritz AB är inte något undantag. Dessa maskiner innehåller en mängd olika komponenter som är i behov av smörjning. LÄS MER

 4. 14. Waste heat recovery systems : Fuel energy utilisation for a marine defence platform

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Filip Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Waste heat; Efficiency; Energy; Thermal energy storage; Marine; Restvärme; Verkningsgrad; Energi; Termisk energilagring; Marin;

  Sammanfattning : This report is a thesis for BTH in collaboration with the company Saab Kockums AB. In order to meet future environmental and economical demands, a vessel must reduce its fuel consumption to have a smaller climate impact and save money. LÄS MER

 5. 15. Konceptutveckling av solbilskaross

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Emil Månsson; Tobias Helgesson; [2020]
  Nyckelord :Concept development; car body; topology optimization; Konceptutveckling; kaross; topologioptimering;

  Sammanfattning : “Development of a solar car body” is a bachelor thesis done at Jönköping University by two students studying mechanical engineering with a focus on product development and design. The project has been done for JU Solar Team, an organization where student develop and build a solar powered electric car with which they then use in the competition Bridgestone World Solar Challenge. LÄS MER