Sökning: "Maskinteknik"

Visar resultat 11 - 15 av 1663 uppsatser innehållade ordet Maskinteknik.

 1. 11. Förändring av kommunikation och förbättringsarbete för att skapa ny organisationskultur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Belmin Bahtic; Samuel Anderzon; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; Förbättringsarbete; Organisationskultur; Kaizen; Teamleader; Förbättringskatans 4 steg; Daglig styrning; Andon; PDSA-cykel; Kunskapsgräns;

  Sammanfattning : I en organisation bör man arbeta med ständiga förbättringar. För att implementera olika verktyg i arbetet kräver det att man kommunicerar och samarbetar på ett rätt sätt för ett bra resultat. LÄS MER

 2. 12. Standardiserat arbetssätts påverkan på en tjänsteorganisation : en fallstudie på IKEA of Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Joakim Svanberg; Erik Johannesson; [2019]
  Nyckelord :Standardiserat arbetssätt; Strukturerat arbetssätt; Standarder; Interna rutiner; Processer; ISO-standarder; Lean Production; Total Quality Management; Tjänstekvalité; Verksamhetsmanual;

  Sammanfattning : Studien omfattar en undersökning kring kvalité inom en tjänsteorganisation där standardiserat arbetssätt analyseras. I nuläget saknas omfattande dokumenterade rutiner och arbetssätt. Syftet med studien är att undersöka om standardiserat arbetssätt påverkar en tjänsteorganisation och i så fall vilka faktorerna är. LÄS MER

 3. 13. Planering för implementering av självkörande truckar : - En fallstudie på Electrolux Professional AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Ellen Johansson; Sofia Lundin; [2019]
  Nyckelord :Industri 4.0; Automated Guided Vehicle; AGV; arbetsmiljö; säkerhet; resurseffektivitet och inköp;

  Sammanfattning : Industri 4.0 är idag ett omtalat koncept inom industrin som innebär att fabriker ska digitaliseras och automatiseras för att kunna uppnå effektiva produktionsfördelar. LÄS MER

 4. 14. Kartläggning och förbättringsförslag för ett effektivare material- och informationsflöde : Ett förbättringsarbete förankrat i leanprinciper och metoder

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Daniel Kjellberg; [2019]
  Nyckelord :lean; värdeflödesanalys; produktionsteknik; produktion;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar en kartläggning och förbättingsförslag av tillverkningsflödet vid tillverkning av en stålkonstruktion. På begäran av Skyllberg Industri omnämns ej konstruktionen, delkomponenterna, processerna eller slutkundens namn. LÄS MER

 5. 15. Planeringsmetodens påverkan på leveransprecision och kapitalbindning : En fallstudie på Gunnebo Industrier AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Christoffer Bengtsson; Aron Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Leveransprecision; Kapitalbindning; Produktionsplanering; Materialstyrning; Huvudplanering; Behovsplanering; Kapacitetsplanering; Detaljplanering;

  Sammanfattning : Genom att sänka ett företags kapitalbindning och höja dess leveransprecision kan det bli mer konkurrenskraftigt. Denna studie baseras på ett fallföretag som vill sänka sitt bundna kapital och som har en leveransprecision på 14%. LÄS MER