Sökning: "Maskinteknik"

Visar resultat 21 - 25 av 1784 uppsatser innehållade ordet Maskinteknik.

 1. 21. Fästanordningskoncept för skridskoslipmaskin

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap

  Författare :Viktor Morian; [2019]
  Nyckelord :Skridskoslipmaskin; trådtöjningsgivare; fästanordning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 22. Undersökning av användningsområden för drönare i elkrafttekniska sammanhang

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Johan Jönsson; Alexandar Zaric; [2019]
  Nyckelord :Elkraftsanläggningar; drönarsystem; besiktningar;

  Sammanfattning : Föreliggande rapport har tagits fram på uppdrag av Vattenfall Services Nordic AB. I dagsläget läggs stora resurser på bland annat besiktningar samt inspektioner av långa ledningar och elkraftanläggningar och i många fall används dyra helikoptrar med dyr utrustning för inspektion av olika typer av anläggningars och kraftledningars status. LÄS MER

 3. 23. Automated Dimensioning of Promas MK. II Hub Cap

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Haris Vejzovic; [2019]
  Nyckelord :maskinteknik; maskin; dimensionering; verktyg; hållfasthet; beräkning; vibration;

  Sammanfattning : The studyis a part of the development of the new dimensioning standard fora hub cap,Hub Cap MK II.A goal with this study wasto obtain a dimensioningtool which willeliminate current issuesand validate its trustworthiness with FEA simulations. LÄS MER

 4. 24. Vidareutveckling av sorteringsarm

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jonathan Ljunggren; [2019]
  Nyckelord :Produktutveckling; Sorteringsarm; Conveyor; Materialhantering; Autodesk Inventor.;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar genomförandet av ett examensarbete på högskolenivå inom maskinteknik vid Högskolan i Borås. Examensarbetet har utförts för SGA Conveyor Systems, som tillverkar och säljer system för en effektivare pakethantering. LÄS MER

 5. 25. Beskrivning och vidareutveckling av en modell för beräkning av övertoners fördelning i distributionsnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Kristian Andersson; Evelina Jason; [2019]
  Nyckelord :Övertonsströmmar; elnät;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att beskriva och vidareutveckla en modell för att bestämma uttagsrätt till kunder med avseende på strömövertoner, på uppdrag av Vattenfall Eldistribution. Modellens syfte är att är kunna ta fram övertonsströmmar för varje abonnemangstyp genom att studera hur strömövertoner sammanlagras i elnätet och hur kunder påverkar varandra. LÄS MER