Sökning: "Maskinteknik"

Visar resultat 21 - 25 av 1635 uppsatser innehållade ordet Maskinteknik.

 1. 21. Utredning av Uddevalla Energis elnätskapacitet med avseende på Uddevalla kommuns framtida utbyggnadsplaner i centrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Natalie Bräck Nordman; [2019]
  Nyckelord :Elnät; kapacitet; Uddevalla kommun;

  Sammanfattning : Denna förstudie har utförts på avdelningen för drift och underhåll på Uddevalla Energi Elnät AB. Syftet har varit att utreda kapaciteten i elnätet med avseende på Uddevalla kommuns framtida utbyggnadsplaner i hamnen samt att identifiera starka och svaga punkter. LÄS MER

 2. 22. Analys av indikatorerna AIT, AIF, SAIDI och SAIFI i lokalnätet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Khaled Bassem Yehia; Vahab Abdowod; [2019]
  Nyckelord :Tillsynsmyndigheter; elnät; elbolag; kvalitet;

  Sammanfattning : Energimarknadsinspektionen (EI) är en tillsynsmyndighet för el, fjärrvärme och naturgas, där en av myndighetens uppgifter är att kontrollera elnätbolagens distribution av el och om distributionen är av god kvalité. God leveranssäkerhet bestäms utifrån EI:s föreskrifter och allmänna råd i publikationen EIFS 2013:1. LÄS MER

 3. 23. Engångsgrillen, sämst på allt : En designlösning mot en miljöbov

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Fredrik Palmebäck; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 24. Kvalitetsarbete inom mätteknik med FARO-arm

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Daniel Bengtsson; Karin Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Mätinstrument; gasturbiner;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts på Siemens Industrial Turbomachinery AB i Trollhättan. Företaget tillverkar brännkammare till gasturbiner. Syftet med arbetet har varit att undersöka om kvalificerade mätningar kan utföras med Siemens Industrial Turbomachinery AB:s mätinstrument. Denna undersökning har utförts genom en mätsystemanalys. LÄS MER

 5. 25. Industrial Sheet Metal Forming Simulation with Elastic Dies

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Markus Lind; Viktor Sjöblom; [2018]
  Nyckelord :Elastic Stamping Dies; FEA; LS-Dyna; Sheet Metal Forming; Structural Analysis;

  Sammanfattning : As part of the development process for new stamping dies, in the automotive sheet metal forming (SMF) industry, the majority of all forming operations are simulated with the Finite Element Method (FEM) before the dies are manufactured. Today, these simulations are conducted with rigid tools under the assumption that there are no tool deformations. LÄS MER