Sökning: "Maskulinitet Connell"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Maskulinitet Connell.

 1. 1. ATT STRÄVA MOT DET SOM FÖRTRYCKER DIG - En kvalitativ studie om homosexuella mäns görande av maskulinitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kim Jansson; Alice Håkansson; [2018-02-06]
  Nyckelord :masculinity norms; homosexual men doing of masculinity; hegemonic masculinity; the heterosexual matrix;

  Sammanfattning : This study explored the complex relationship between homosexual men andmasculinity norms. By means of critical masculinity theories such as Connell’shegemonic masculinity theory and Butler’s heterosexual matrix, we aimed toexplore homosexual men’s thoughts about and experiences of masculinity. LÄS MER

 2. 2. Män, makt, och marinblå kostymer: en bildanalys över hur maskuliniteter iscensätts i Suitsupplys kostymreklamer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för modevetenskap

  Författare :Anton Gårdevall; Jacob Therstam; [2018]
  Nyckelord :kostym; män; makt; maskulinitet; herrmode; bildanalys; Suitsupply; reklam suit; men; power; masculinity; menswear; image analysis; advertising; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This Bachelor’s thesis examines how masculinity is enacted in three different advertising campaigns from the Dutch menswear brand Suitsupply. The material consists of six photos, which are analyzed using visual semiotic analysis based on Barthes’ theories. To categorize the masculinity, theories from Connell, Halberstam and Nordberg are used. LÄS MER

 3. 3. Les durs et les pédés : Maskulinitetsnormer i Édouard Louis roman En finir avec Eddy Bellegueule

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Clara Eklöf; [2018]
  Nyckelord :Édouard Louis; En finir avec Eddy Bellegueule; maskulinitet; hegemoni; homosexualitet; homosocialitet; normer; maskulinitetsnormer; Édouard Louis; Göra sig kvitt Eddy Bellegueule; R. W. Connell; Michael Kimmel; Sonya Rose; Frankrike;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Syftet med denna uppsats har varit att studera maskulinitetsnormer i En finir avec Eddy Bellegueule, den franska författaren Édouard Louis debutroman, med utgångspunkt i R. W. Connells maskulina hierarkisystem och maskulinitetsforskning av bland andra Michael Kimmel och Sonya Rose. LÄS MER

 4. 4. Hegemonisk maskulinitet i idrott och sport: En kvantitativ enkätstudie av studenters uppfattningar om femininitet respektive maskulinitet, sexualitet och våld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Mathilda Lagerborg; Anna Mosserud; [2018]
  Nyckelord :Maskulinitet; hegemonisk maskulinitet; femininitet; sexualitet; våld; sport; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim with this study was to examine how students of different gender perceived aspects of femininity respectively masculinity, sexuality and violence in sports. The study’s method was quantitative since the intention was to reach a larger population of students to be able to draw conclusions about tendencies and patterns amongst the respondents. LÄS MER

 5. 5. En maskulinitetsstudie av tre Sune-filmer : Familjefilm och hegemonisk maktstruktur

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Felicia Olausson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien är en kvalitativ analys av tre Sune-filmer och bidrar till att bredda kunskapen inom fältet maskulint genus i familjefilm. Till analysen används fyra olika teoretikers texter som stöd för att undersöka hur pojkskap/manlighet/maskulinitet skapas och upprätthålls i filmerna. LÄS MER