Sökning: "Maskulinitet"

Visar resultat 1 - 5 av 1142 uppsatser innehållade ordet Maskulinitet.

 1. 1. Tjejer som slåss - En kvalitativ studie av tjejers erfarenheter kring fysisk våldsutövning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Lundström; Najma Salad; [2023-01-25]
  Nyckelord :girls violence; girl fights; gender; sociology of emotions; femininity;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att skapa en djupare förståelse kring tjejers fysiska våldsanvändning, med fokus på motiv till användandet av våld, hur det påverkat tjejernas sociala position samt orsaker de själva anser ligga till grund för våldsanvändningen. För att undersöka detta genomfördes sex semistrukturerade intervjuer med unga tjejer som hade erfarenhet av att använda fysiskt våld. LÄS MER

 2. 2. Mäns mens : En kvalitativ intervjustudie med transmän om menstruation

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Regnér Rebecca; [2023]
  Nyckelord :menstruation; trans; queerteori; maskulinitet; materialisering; performativitet; menstruant;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks transmäns relation till sin mens i avseende på deras dysfori och hur de upplevde att den påverkade deras känsla av maskulinitet. Utifrån detta undersöks hur exempelvis diskursen kring mens påverkar dem och huruvida ett transinkluderande språk påverkar dem. LÄS MER

 3. 3. Fenomenet kring pojkars underprestation i skolan : En observationsstudie om hur sociokulturella och biologiska faktorer kan påverka pojkar och deras skolresultat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johanna Persson Andresen; Colin Möllestam; [2022]
  Nyckelord :antipluggkultur; hegemonisk maskulinitet; homosocialitet; maskulinitet; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att redogöra för tänkbara orsaker bakom antipluggkultur och pojkars underprestation i skolan. Studien har en teoretisk förankring då teorier kring genus och biologi applicerats på resultatet. LÄS MER

 4. 4. Flicka, pojke, människa : En intersektionell genusstudie med särskilt fokus på maskulinitet i Jessica Schiefauers ungdomsroman Pojkarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Johanna Zetterström; [2022]
  Nyckelord :Pojkarna; Jessica Schiefauer; intersektionalitet; performativitet; den heterosexuella matrisen; hegemonisk maskulinitet; homosocialt begär; heteronormativitet; kön; sexualitet; ålder; ungdomsroman;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker Jessica Shiefauers ungdomsroman Pojkarna ur ett intersektionellt, genus och maskulinitetsteoretiskt perspektiv. Analysen handlar om hur genus konstrueras och framställs i samverkan med andra kategorier som ålder och sexualitet, men också vad som präglar pojkars umgängeskoder i romanen och hur huvudkaraktären Kims upplevelse av sin egen kropp och identitet utvecklas i förhållande till detta. LÄS MER

 5. 5. "Jag har väl många gånger känt mig ganska ... ensam i hur man ser på sin papparoll" : En kvalitativ studie som analyserar hur fäders syn på faderskap, maskulinitet och jämställdhet kan påverka föräldraskapet.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ronja Döragrip; Josefine Hedin; [2022]
  Nyckelord :Egalitarianism; fatherhood; hegemonic masculinity; masculinity; parenthood; Faderskap; föräldraskap; hegemonisk maskulinitet; jämställdhet; maskulinitet;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att analysera hur fäders syn på faderskap i relation till hegemonisk maskulinitet och jämställdhet kan påverka föräldraskapet. Den teoretiska utgångspunkten som användes var Connells teori om hegemonisk maskulinitet samt kritiken riktad mot den. LÄS MER