Sökning: "Maslach Burnout Inventory - General Survey"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Maslach Burnout Inventory - General Survey.

 1. 1. Well-being at work: The interconnection between personality, motivation and health

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linnea Mårtensson; Sofia Dolovski; [2022]
  Nyckelord :Well-being Self-determination theory Work motivation Psychological health Temperament and Character Inventory Personality Burnout Professional Efficacy; Social Sciences;

  Sammanfattning : Research links motivation to well-being and personality. There have also been studies regarding the connection between personality and health. LÄS MER

 2. 2. Resiliens – ett skydd mot konsekvenserna av arbetsrelaterat hot och våld i socialtjänsten

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Edlund; Hanna Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Motståndskraft; socialsekreterare; arbetsrelaterat hot och våld; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Background: Social-workers exposure to client violence is recognized as a prevalent hazard for subsequent mental illness, and occurs partly due to organizational shortcomings with a disparity between demands and resources. Resilience is viewed as an ability to manage adversity, providing protection against mental illness due to workplace violence (WPV). LÄS MER

 3. 3. Den ideella ledaren : En studie som undersöker personlighetstyper kopplat till utbrändhet tillsammans med motivationsfaktorer inom svenska idrottsföreningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Rebecca Gullersbo; Felicia Steiner; [2020]
  Nyckelord :“The Big Five”; “Maslach Burnout Inventory”; “Maslach Burnout Inventory- General survey”; utbrändhet; personality traits; volontär; “Volunteer Function Inventory”; coach; sport.;

  Sammanfattning : Abstract   Title: The nonprofit leader   Level: Final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration   Author: Felicia Jingmyr Steiner and Rebecca Gullersbo   Supervisor: Jonas Kågström   Date: May 2020   Aim: The purpose is to highlight the connection between Big Five´s different personality traits, the dimension according the Maslach Burnout Inventory and the underlying motivational factors within Swedish sport associations and their non-profit leaders.   Method: The study uses a quantitive method with a deductive approach. LÄS MER

 4. 4. Sambanden mellan personlighetsdrag och motivation: Vad får träningsinstruktörer att prestera? : En undersökning utförd med personlighetsverktyget ”The Big Five”, utbrändhetsverktyget ”Maslach Burnout Inventory – General Survey” och motivationsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Linn Moberg; Olivier Hoho; [2020]
  Nyckelord :“The Big Five”; personality; burnout; motivation; Maslach Burnout inventory; Personlighet; The Big Five; Maslach Burnout Inventory; motivation; prestation; engagemang; utmattning;

  Sammanfattning : Denna studie har för avsikt att förklara sambandet hos individer mellan The Big Five’s personlighetsteori, motivation, prestation och välmåendet med Maslach Burnout Inventory’s teori. Studiens teoretiska del utgår från The Big Five’s personlighetsdimensioner och hur dessa är sammankopplade till prestation och utmattning. LÄS MER

 5. 5. Workplace Burnout Within the Project Management Discipline: a Comparative Look at Sweden and the UK

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nolwenn Lecompte; Alyssa Nicole Whitcomb; [2020]
  Nyckelord :Keywords: Project Management; Burnout; Engagement; Sweden; UK; Areas of Worklife; Maslach Burnout Inventory - General Survey; Social Sciences;

  Sammanfattning : Research into burnout has often focused on the helping professions, such as medical care (Schaufeli, Leiter & Maslach, 2009). However, the cost of burnout to private organisations is high, since it correlates with lower productivity and increased turnover/turnover intention amongst others (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). LÄS MER