Sökning: "Maslow´s"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet Maslow´s.

 1. 1. Användarupplevelse av digitala mattjänster till följd av Covid-19 i Sverige : En kvalitativ studie om unga vuxnas köpbeteende, drivkrafter och behov kopplat till pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Emilia Funk; Kristina Gunnarsson; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; User Experience; consumer behaviour; Maslow’s hierarchy of Needs; Covid-19; User Experience; köpbeteende; Maslows behovshierarki;

  Sammanfattning : Covid-19 has had an impact on people's everyday life all around the world. The purpose of this thesis was to understand how the Covid-19 pandemic has affected young adults and their consumer behavior and use of digital food e-commerce in Sweden, and to increase knowledge about the importance of human centered design such as User Experience. LÄS MER

 2. 2. Effekterna av distansarbete : En kvantitativ studie om distansarbetets påverkan på arbetsmotivationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ronya Farhan; Sara Sjöberg; Elsa Lorentzon; [2022]
  Nyckelord :Teleworking; work motivation; self-determination theory; quantitative study; Maslow’s Hierarchy of Need; Distansarbete; arbetsmotivation; självbestämmandeteorin; kvantitativ studie; Maslows behovsteori;

  Sammanfattning : Efter att corona pandemin sveptes över världen ändrade detta det traditionella arbetssättet, människor runtom i världen fick anpassa sina arbetssätt efter pandemin och distansarbete blev standard. Syftet med denna studie är att undersöka hur distansarbete påverkar arbetsmotivationen och dess samband. LÄS MER

 3. 3. Finner verkligen bilförsäljare arbetsmotivation genom att gå över lik? : En förklarande kollektiv fallstudie av kompensationssystemets påverkan på bilförsäljares arbetsmotivation

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Alva Gustafsson; Lovisa Bogdanoff; [2021]
  Nyckelord :Kompensationssystem; arbetsmotivation; bilförsäljare; Maslows behovstrappa; Herzbergs tvåfaktorsteori; Self-determination theory;

  Sammanfattning : Ett företagsekonomiskt problem är att organisationer måste bibehålla och ökamedarbetarproduktiveten för att vara lönsamma och konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.Organisationer kan med hjälp av kompensationssystem skapa förutsättningar för att kopplaorganisatoriska mål med medarbetares arbetsmotivation och produktivitet, vilket leder fram tillsyftet för denna studie, som är att förklara i vilken utsträckning kompensationssystem motiverarsäljare inom bilförsäljningsbranschen i Jönköping samt identifiera om ytterligare faktorer påarbetsplatsen kan påverka säljares arbetsmotivation. LÄS MER

 4. 4. What drives consumers to keep the top-tier elite membership of premium hotels : Economic Needs or Spiritual Needs?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Liujia Cheng; Zheren Jiang; [2021]
  Nyckelord :Top-tier elite membership of premium hotels; Maslow’s Hierarchy of Needs; Economic needs; Spiritual needs;

  Sammanfattning : It is well recognized that due to customers’ ever-growing material and cultural needs for a better life, an increasing number of people choose to experience premium hotels on their work trips or personal travels to keep top-tier elite membership of premium hotels. Previously, most luxury consumption research showed that higher needs drive consumer behaviour, such as identifying recognition and self-esteem. LÄS MER

 5. 5. Social Integration Challenges : From the Perspectives of International Students in Visby, Gotland.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Samuel Olatunji Olupitan; [2021]
  Nyckelord :Social Integration; Community; International Students; Challenges; Society; Solidarity; concept; Visby; Language; COVID 19.;

  Sammanfattning : In a world that is fraught with changing paradigms, we transverse its length and breadth in search of meanings and explanations to its social dynamism with a view to broadening our understanding thereby making sense out of all the confusions. This qualitative study seeks to investigate social integration challenges confronting international students within Visby, Gotland. LÄS MER