Sökning: "Maslows behavior hierarchy"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Maslows behavior hierarchy.

 1. 1. Att bli gammal i ett främmande land. : En kvalitativ studie om äldre syriska invandrares perspektiv på åldrande och socialt stöd.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ola Alkhatib; Emil Darwich; [2023]
  Nyckelord :Older Syrian migrants; Forms of care; Relative support; Migration; Integration; Hermeneutic; Maslows behavior hierarchy; Social exclusion; Filial piety.; Äldre syriska invandrare; Omsorgsformer; Anhörigstöd; Migration; Integration; Hermeneutik; Maslows behovshierarki; Social exklusion; Filial fromhet.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to increase understanding of how older Syrian migrants experience aging in Sweden as well as their perspective on needs related to aging and how these needs can be met. The empirical base of the study was eight semi-structured qualitative interviews. LÄS MER

 2. 2. Investeringar i fonder - en känslomässig affär

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Sovre; Hanna Åstrand; Dejan Maletic; [2022]
  Nyckelord :konsumentbeteende; fondsparande; emotioner; köpprocess; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Investeringar i fonder - en känslomässig affär - En kvalitativ intervjustudie om svenskars konsumtion av finansiella tjänster och emotionella aspekter av konsumentbeteende. Seminariedatum: 2021-01-13 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Sandra Sovré, Hanna Åstrand, Dejan Maletic Handledare: Peter Svensson Nyckelord: konsumentbeteende, fondsparande, emotioner, köpprocess Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för vilka emotionella aspekter som påverkar de svenska fondspararnas konsumentbeteende och köpprocess i konsumtion av finansiella köp. LÄS MER

 3. 3. Användarupplevelse av digitala mattjänster till följd av Covid-19 i Sverige : En kvalitativ studie om unga vuxnas köpbeteende, drivkrafter och behov kopplat till pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Emilia Funk; Kristina Gunnarsson; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; User Experience; consumer behaviour; Maslow’s hierarchy of Needs; Covid-19; User Experience; köpbeteende; Maslows behovshierarki;

  Sammanfattning : Covid-19 has had an impact on people's everyday life all around the world. The purpose of this thesis was to understand how the Covid-19 pandemic has affected young adults and their consumer behavior and use of digital food e-commerce in Sweden, and to increase knowledge about the importance of human centered design such as User Experience. LÄS MER

 4. 4. Konsumentbeteenden under en världsomfattande pandemi : En kvalitativ studie som undersöker digitaliseringens roll under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Miriam Stierna; Madeleine Olsson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19 pandemic; Consumer buying behaviour; Digitalization; The buying process; Maslow´ hierarchy of needs; Covid-19 pandemin; Konsumentbeteende; Digitalisering; Köpprocessen; Maslows behovstrappa;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens relevans grundar sig i e-barometerns årsrapport gällande en påvisad ökning av svensk e-handel under år 2020. Följaktligen är syftet med denna studie att studera svenska kvinnors konsumentbeteenden inom detaljhandeln under Covid-19 pandemin med fokus på digitaliseringens roll. LÄS MER

 5. 5. Motivation, ledarskap och kvinnligt entreprenörskap på landsbygden : en fallstudie i Heby kommun av evenemanget Fest i Heby

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Amanda Egnell; Filippa Lidell; [2019]
  Nyckelord :landsbygd; motivation; entreprenörskap; kvinnor; ledarskap;

  Sammanfattning : Allt fler individer flyttar från landsbygden vilket resulterar i att det blir svårare för företagare och entreprenörer att lyckas med verksamheter i rurala områden, vilket missgynnar landsbygdens fortgång. Studier visar att motivation och ledarskap har stor inverkan på hur väl en verksamhet lyckas. LÄS MER