Sökning: "Maslows liv"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Maslows liv.

 1. 1. Den multifunktionella byggnadens roll i ett socialt hållbart kvarter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Andreas Olsson; Kajsa Spetz; [2020]
  Nyckelord :social sustainability; multifunctional; mixed use; maslow s hierarchy of needs; icon; arenastaden; spektrum; nya hovås; social hållbarhet; multifunktionell; mixed use; maslows behovstrappa; icon; arenastaden; spektrum; nya hovås;

  Sammanfattning : Denna studie handlar primärt om social hållbarhet som är ett stort och omfattande begrepp. I dagens stadsplanering används begreppet i ett bredare perspektiv. Studien har som syfte att fokusera mer ingripande på social hållbarhet för enskilda multifunktionella byggnader, genom att samla in kunskap om ämnet och belysa innebörden. LÄS MER

 2. 2. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONALENS ERFARENHETER AV ATT ARBETA INOM KRIGSOMRÅDEN. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johnny Lindström; Sofia Olsson; [2015-04-20]
  Nyckelord :militärsjuksköterska; sjuksköterska; hälso-och sjukvårdspersonal; erfarenhet; upplevelse; krig;

  Sammanfattning : Inledning: Sverige bidrar militärt till ett flertal konflikter i världen. Inom dessa styrkor ingår sjukvårdspersonal som arbetar i en hotfull miljö och samtidigt är de både soldat och sjukvårdspersonal. Syfte: att belysa sjuksköterskors och annan hälso- och sjukvårdspersonals erfarenheter av att arbeta i områden där det pågår krig. LÄS MER

 3. 3. Drivkrafter bakom mobilspelande : En observationsstudie av medieteknikstudenters mobilspelsanvändning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Josefine Lindqvist; Sandra Liljeqvist; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mobiltelefoner med internetuppkoppling har blivit allt viktigare i människors liv. I och med det har många funktioner och applikationer utvecklats för underhållningsändamål, som exempelvis spel. Forskning om varför personer attraheras av och fastnar för mobilspel är idag begränsad även om studier kring andra spelplattformar finns. LÄS MER

 4. 4. "Paddor i praktiken" Skolutveckling i digitala lärverktyg/iPads - från teori till praktik

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Christine Reuterskiöld; [2014]
  Nyckelord :skolutveckling; digitala lärverktyg; iPad; strategier; inkludering; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractReuterskiöld, Christine (2013). ”Paddor i praktiken”, Skolutveckling i digitala lärverktyg/iPad – från teori till praktik. (”Toads in practice” School development in digital tools/iPads – from theory to practice), specialpedagogik avancerad nivå, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle. LÄS MER

 5. 5. Salutogent förhållningssätt och ett värdigt liv inom äldreomsorgen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Maria Cortenbach; Sandra Gullstrand; [2012]
  Nyckelord :Salutogen; KASAM; Äldre; Hälsa; Värdigt liv; Empowerment;

  Sammanfattning : Our study aims to examine whether managers in elderly care areworking from a salutogenic approach to create a dignified life forthe residents. By this we are trying to find out how you look at lifein dignity and what meaning it has, what similarities and whatdifferences there are. LÄS MER