Sökning: "Mass spectrometry"

Visar resultat 1 - 5 av 233 uppsatser innehållade orden Mass spectrometry.

 1. 1. Theoretical Fundamentals of Computational Proteomics and Deep Learning- Based Identification of Chimeric Mass Spectrometry Data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jens Settelmeier; [2021]
  Nyckelord :Computational proteomics; mass spectrometry; chimera identification; machine learning; deep learning; big data; bioinformatics; Beräkningsproteomik; masspektrometri; kimäridentifiering; maskininlärning; djupinlärning; stora data; bioinformatik;

  Sammanfattning : A complicating factor for peptide identification by MS/MS experiments is the presence of “chimeric” spectra where at least two precursor ions with similar retention time and mass co- elute in the mass spectrometer. This results in a spectrum that is a superposition of the spectra of the individual peptides. LÄS MER

 2. 2. Biomimetically improved materials comprising microfibrillated cellulose

  Master-uppsats, Umeå universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Cornelia Byström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Microfibrillated cellulose (MFC) is a renewable, cellulosic material mainly producedfrom wood fibers, which are found in the secondary cell walls of plant cells. With theincreased demand for renewable biopolymer films in packaging, MFC has emerged asa potential alternative to non-renewable polymer films. LÄS MER

 3. 3. Att raka eller inte raka : en jämförelse av förekomsten av bakterier före och efter rakning inför venös blodprovstagning på hund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefin Lindskog; Linn Ekberg; [2021]
  Nyckelord :bakterier; blodprov; desinfektion; hygien; päls;

  Sammanfattning : I veterinärmedicinsk litteratur anges ofta att rakning bör ske inför blodprovstagning via v. cephalica på hund, då det anses vara mer hygieniskt. Dock finns det mycket få studier som undersökt den hygieniska aspekten av rakning. Däremot finns det konstaterade negativa effekter av rakning. LÄS MER

 4. 4. Preliminary Investigation into Quantitation of Pharmaceuticals in Lake Victoria Sediments : Development of a Method for Analysis of 11 Pharmaceuticals

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Robert Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Lake Victoria; pharmaceutical; sediment; core; ASE; SPE; derivatization; GC-MS MS; GC-MS; 210Pb;

  Sammanfattning : Although Lake Victoria is threatened by pollution there is a lack of knowledge about pharmaceuticals contaminants drained into the lake from large cities bordering the lake. Hence, the purpose of this project was to develop, validate and apply a method for analysis of pharmaceutical compounds accumulating in the Lake Victoria sediments. LÄS MER

 5. 5. The influence of antimicrobial agents on the development of antibiotic resistance in the vaginal bacterial flora of artificially inseminated mares : a study on mares in a stud environment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Wilén; [2021]
  Nyckelord :antibiotics; antimicrobial resistance; bacteriology; breeding; equine reproduction; reproductive techniques; semen extender; stud farm;

  Sammanfattning : In Sweden and in many other countries, artificial insemination (AI) is frequently used in horse breeding. The technology makes it possible to use genetic material from horses in different geographical locations in an effective way, minimizing the risk of infection or even injury to both horses and stud personnel. LÄS MER