Sökning: "Massive Online Open Course"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Massive Online Open Course.

 1. 1. Gamification inom MOOCs : Framsteg och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Oscar Frank; [2021]
  Nyckelord :Massive Online Open Course; MOOC; gamification; litteraturstudie; motivation;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen utforskar tidigare litteratur på gamification inom Massive Online OpenCourses (MOOCs) för att undersöka hur gamification uppfattas som ett verktyg i MOOCs.Analysverktyget som används är en kvantitativ innehållsanalys som avgränsar genomsökningentill 17 publikationer om gamification i MOOC. LÄS MER

 2. 2. Designförslag till digitala lärplattformar i syfte att att bidra till en känsla av autonomi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Povel Gulin; Erik Nguyen; [2021]
  Nyckelord :E-learning; learning platform; MOOC; intrinsic motivation; autonomy; SDT; E-lärande; lärplattform; MOOC; inre motivation; autonomi; SDT;

  Sammanfattning : Det är allt vanligare att personer använder sig av digitala lärplattformar för att lära sig nyafärdigheter. Lärplattformar gör det möjligt för personer att lära sig i sin egen takt och utan attbehöva infinna sig på en specifik plats vid specifika tillfällen, så länge denne har tillgång till endator och internetuppkoppling. LÄS MER

 3. 3. MOOC ADVANCEMENT:FROM DESKTOP TO MOBILE PHONE An Examination of Mobile Learning Practices in Mobile Massive Open Online Course (MOOC)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anggi Putri Pertiwi; [2018-10-26]
  Nyckelord :MOOC; mobile learning; activity theory; ; activity oriented design mo;

  Sammanfattning : The overarching goal of the study is to examine mobile learning practices in Massive Open Online Course (MOOC) setting. Furthermore, the goal is guiding the objectives of the study as to examine whether MOOC format enables mobile learning practice, followed by an attempt to investigate the pattern of learners’ practices when using MOOC in mobile phones. LÄS MER

 4. 4. THE ROLE OF VIDEOS FOR STUDENT ACTIVITY IN ONLINE LEARNING ENVIRONMENTS. A comparative analysis of student engagement in Massive Open Online Courses (MOOCs).

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Franziska Müller; [2018-07-04]
  Nyckelord :MOOC; massive open online course; video; student engagement;

  Sammanfattning : This thesis aims at discovering basic learner engagement constructs in threemassive open online courses (MOOCs) offered by two Swedish higher educationinstitutions by focussing on learner contentinteraction. More specifically itconcentrates on learner engagement with lecture videos and differentcharacteristics which influence this engagement. LÄS MER

 5. 5. Automation of Formative Assessment : Implementation and Evaluation of an Artificial Teaching Assistant

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Johan Myrsmeden; [2018]
  Nyckelord :constructivism; formative assessment; automated assessment; computer-aided education; computer-aided assessment; konstruktivism; formativ bedömning; automatiserad bedömning; datorstödd undervisning; datorstödd bedömning;

  Sammanfattning : The Swedish government has decided to add programming to the Swedish curriculum to strengthen students’ digital skills. The teachers who will teach programming do not always know programming themselves. LÄS MER